IEA blijft met uitspraken over kernenergie in het verleden hangen

IEA blijft met uitspraken over kernenergie in het verleden hangen

Amper een dag nadat de Europese Commissie onze verouderende kerncentrales op de korrel neemt, vraagt het IEA om deze onbetrouwbare kerncentrales langer open te houden. “Terwijl de Europese Commissie naar de toekomst kijkt, blijft het IEA duidelijk in het verleden hangen”, stelt Joeri Thijs van Greenpeace. “De uitspraken van Birol bevestigen de historisch verankerde pro-nucleaire houding van het IEA en gaan voorbij aan de situatie in België. Het zijn net die oude en onbetrouwbare kerncentrales die alle nieuwe broodnodige investeringen fnuiken.” 

 

IEA merkt terecht op dat er veel potentieel rest om CO2 te besparen

De milieuorganisaties wijzen erop dat het perfect mogelijk is om onze kerncentrales te sluiten én de klimaatdoelstellingen te halen. En dat kan door de andere aanbevelingen van het IEA ter harte te nemen: volop investeren in energiebesparing, investeren in hernieuwbare energie en slimme en sterk verbonden energienetwerken. Volgens het IEA kan onze CO2 uitstoot nog sterk naar beneden door onze huizen beter te isoleren.

Bovendien merkt het agentschap terecht op dat we nog teveel met stookolie stoken en dat de voorkeursbehandeling voor bedrijfswagens op de schop moet. “Dit zijn maar enkele voorbeelden van het enorme potentieel dat ons nog rest om CO2 te besparen”, stelt Olivier Beys van WWF. “Laat ons daar nu werk van maken in plaats van te blijven hangen in oude en onbetrouwbare technologieën die een snelle energietransitie in de weg staan. Een energietransitie die ook volgens het IEA broodnodig is.”