Ideas for the Planet: Laat jongeren de wereld van morgen bedenken

Ideas for the Planet: Laat jongeren de wereld van morgen bedenken

Brussel, 27 november – Tijdens de conferentie ‘Climate Challenge’ met de 6e jaars leerlingen van het GO! in Geel lanceerde WWF zijn nieuwe actie voor jongeren: Ideas for the Planet. Deze actie zal deel uitmaken van zijn campagne rond de federale, regionale en Europese verkiezingen van mei 2019. De actie moet jongeren helpen concrete voorstellen te formuleren voor een meer ecologisch en solidair België dat klaar is voor de ecologische en klimaatschokken die eraan zitten te komen. 

De federale, regionale en Europese verkiezingen van mei 2019 zullen bepalen wat onze regeringen de komende vijf jaar zullen doen en zijn dus van het grootste belang als we onze maatschappij willen veranderen. WWF wil de verkiezingscampagne dan ook aangrijpen om politici aan te manen de broodnodige maatregelen te treffen. In dit kader wil WWF ook jongeren aan het woord laten, want het is hun toekomst die door de volgende regeringen zal worden bepaald.  

IDEAS FOR THE PLANET, ontwikkeld door WWF en GoodPlanet, is een participatief burgerplatform. Het geeft iedere jongere, groep van jongeren of school de kans om ideeën te delen die vormgeven aan een maatschappij die het klimaat en de biodiversiteit beschermt. Na de fase waarin ideeën worden gespuid, volgt er een fase waarin het grote publiek zijn stem kan uitbrengen. De populairste ideeën worden zo breed mogelijk gedragen in de politieke en burgerdebatten, met de bedoeling het pad van onze regeringen voor de komende vijf jaar uit te stippelen.  

      

Verloop:  

  • 12/11/2018 - 24/02/2019: Indienen van ideeën 

Tot 24 februari krijgt iedere jongere, groep van jongeren of school de kans om ideeën voor een groenere maatschappij met respect voor onze planeet te formuleren, te delen en te becommentariëren. 

  • 27/02/2019 - 31/03/2019: Stemfase 

Van 27 februari tot 31 maart worden de jongeren maar ook het grote publiek uitgenodigd om te stemmen op hun favoriete ideeën.  

  • April-mei 2019 – Bekendmaking van de ideeën met het oog op de verkiezingen van 2019 

De populairste ideeën worden zo breed mogelijk gedragen in de politieke en burgerdebatten die worden gevoerd tijdens de verkiezingscampagne. 

De inzet: De wetenschappelijke vaststellingen zijn overduidelijk: een ontregeld klimaat, de massale uitsterving van dier- en plantensoorten, vervuiling ... We zijn onze planeet om zeep aan het helpen. En dat bedreigt onze huidige en toekomstige levenskwaliteit, die van de volgende generaties en die van talloze andere soorten waarmee wij onze planeet delen.We hebben nog steeds een kans om in actie te schieten en de schade te beperken, maar dan moeten we wel heel snel zijn. De komende jaren zullen beslissend zijn. 

Voor iedereen is een rol weggelegd. Maar vooral de politieke wereld heeft een grote verantwoordelijkheid, want zij kan de veranderingen die in diverse maatschappelijke sectoren nodig zijn (onder meer huisvesting, vervoer, voeding maar ook milieubescherming of onderwijs) op grote schaal aansturen en ondersteunen. 

De federale, regionale en Europese verkiezingen van mei 2019 zullen bepalen wat onze regeringen de komende vijf jaar zullen doen en zijn dus van het grootste belang als we onze maatschappij willen veranderen. 

Jongeren zijn de hoofdrolspelers in de wereld van morgen. Hun stem moet gehoord worden, want de politieke keuzes die vandaag worden gemaakt, zullen bepalen hoe de kinderen en jongeren van vandaag de komende decennia op onze planeet zullen leven.   

Het doel: WWF-België en GoodPlanet zijn ervan overtuigd dat de vernieuwende oplossingen voor deze uitdagingen in ieder van ons schuilen, ongeacht onze leeftijd. Ze willen jongeren dan ook het woord geven en hun stem uitdragen, zodat we samen kunnen bouwen aan een veilige, gezonde en duurzame toekomst.   

 

Opmerkingen voor de redactie:

  • Het verkiezingsproject van WWF: Naar aanleiding van de federale, regionale en Europese verkiezingen van mei 2019 zette WWF een campagne op touw om de politieke acties voor het klimaat en de biodiversiteit centraal te plaatsen in de debatten en beloften van de partijen. Meer informatie op: www.wwf.be/verkiezingen2019 
  • Ideas for the planet: www.ideas4planet.be
  • GoodPlanet inspireert en stimuleert alle generaties om duurzaam te leven. Voor een gezonde planeet, voor iedereen, vandaag en morgen. Voor een GoodPlanet. Via onze projecten, campagnes en acties delen wij onze kennis en sturen wij verandering aan. Wij stimuleren, concretiseren en realiseren ideeën die de duurzame ontwikkeling reëel en voelbaar maken. En dat alles met een positieve, hoopvolle houding.
  • CitizenLab is een Brusselse onderneming en online participatief platform waarmee mensen hun stad, gemeente of organisatie mee co-creëren. CitizenLab werkt vandaag samen met zo’n 70-tal steden en gemeenten in België, Nederland en Frankrijk. Het Belgische e-democratie-platform werkt ook samen met Vrije Universiteit Brussel aan een participatief inspraakplatform voor studenten en personeel van de universiteit en zorgde ook mee voor digitale ondersteuning voor inspraaktrajecten als Burgerkabinet Media, Goed op Weg en GoodMove Brussel.
  • WWF is een van de grootste en meest ervaren internationale organisaties voor natuurbehoud. De organisatie is actief in meer dan 100 landen en mag wereldwijd rekenen op ruim 5 miljoen sympathisanten. WWF wil een levende planeet overdragen aan de toekomstige generaties. WWF ijvert voor de bescherming van wilde soorten en hun natuurlijke leefomgeving, zoals bossen, wetlanden en oceanen. WWF helpt ook zoeken naar oplossingen voor de vervuiling, voor verspilling van onze grondstoffen en de klimaatopwarming.
  • Steun de acties van WWF en surf naar www.wwf.be.

EINDE