Formidabel succes voor de natuur: Iberische lynx gaat van "bedreigd" naar "kwetsbaar"

Formidabel succes voor de natuur: Iberische lynx gaat van "bedreigd" naar "kwetsbaar"

“Dit opmerkelijke succes in natuurbescherming toont aan dat zelfs de meest bedreigde soorten zich kunnen herstellen dankzij ons werk.” 

Brussel, 21 juni 2024. WWF viert dat de Iberische lynx van de status "bedreigd" naar "kwetsbaar" schuift op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van IUCN (Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur). Dit is een historische prestatie voor natuurbescherming en het resultaat van het werk van 21 organisaties, waaronder WWF, dat een sleutelrol heeft gespeeld. 

In 2001 waren er slechts 62 volwassen Iberische lynxen geteld. In 2023 telde het Spaanse ministerie van Milieu er 2.021, wat een groei van 21% betekent ten opzichte van van 2022. Na deze mooie verbetering is WWF vandaag verheugd dat de Rode Lijst van de IUCN de soort heeft verplaatst naar de categorie "kwetsbaar". Het is de eerste soort die in slechts 21 jaar twee categorieën van bedreiging op deze lijst is opgeschoven in de goede richting. 

De inspanningen voor het behoud van deze iconische katachtige zijn voornamelijk gericht geweest op het verhogen van de aanwezigheid prooien: het Europese konijn, dat momenteel te maken heeft met een afname van 70% van zijn populatie. Aan de andere kant wordt de lynx ook geconfronteerd met een reeks bedreigingen veroorzaakt door menselijke factoren, dus zijn er ook maatregelen genomen om de illegale jacht en stroperij te verminderen, evenals om sterfte door verkeersongevallen te voorkomen - botsingen met voertuigen zijn de belangrijkste oorzaak van onnatuurlijke sterfte van deze lynxen. 

Herintroducties en herconnecteren

Ondanks deze opleving vereist het definitieve herstel van de Iberische lynx als soort de oprichting van nieuwe populaties om de groei van het aantal vrouwtjes te waarborgen. WWF werkt daarom momenteel samen met andere organisaties om lynxen te herintroduceren in twee gebieden van Castilië-La Mancha en een ander in Andalusië. Bovendien is het essentieel om werk te maken van de ecologische connectiviteit tussen de verschillende populaties. 

"De iberische lynx stond op het punt om uit te sterven, daarom toont dit opmerkelijke succes aan dat zelfs de meest bedreigde soorten zich kunnen herstellen dankzij ons werk. Dit concrete bewijs doet ons hopen dat grootschalig herstel van wilde dieren in Europa ooit werkelijkheid wordt", verheugt zich Nicolas Tubbs, directeur van internationale programma's bij WWF-België.

 

Iberische lynx
Een jonge iberische lynx

En in België?

Er leeft ook een lynx in ons land. Het gaat om een Euraziatische lynx, de neef van de Iberische soort. Een studie van WWF-België, uitgevoerd vorige maand, toonde aan dat er plaats is voor 75 van deze lynxen in België. Het Spaanse voorbeeld biedt ook een sprankel hoop voor de Euraziatische lynxen, die meerdere populaties in de omliggende landen hebben. De uitdagingen voor onze soort zijn vergelijkbaar: een goede ecologische connectiviteit binnen het territorium en tussen de verschillende populaties van lynxen, het bestrijden van sterfte door verkeersongevallen en het zorgen voor voldoende prooidieren. Met de ruimschootse aanwezigheid van herten en reeën in het zuiden van ons land, is aan deze voorwaarde al voldaan. 

"WWF-België werkt al aan het gastvrijer maken van ons land voor de lynx, door onze natuur te herstellen, te verbinden en te beschermen. Bijvoorbeeld door bosranden en open plekken in het bos aan te leggen en bedreigde habitats te herstellen om er integrale bosreservaten van te maken. Naast de lynx profiteert de hele biodiversiteit hiervan: van wilde katten tot alpenwatersalamanders," legt Nicolas Tubbs uit. 

Lynx in België - video. © Service Public de Wallonie

Het lynxrapport van WWF-België vind je hier.
Daarin lees je alles over de iconische diersoort en over het onderzoek dat uitgevoerd werd door experts.