Europese Water Richtlijn gered nadat honderdduizenden Europeanen oproep van WWF tekenden

Europese Water Richtlijn gered nadat honderdduizenden Europeanen oproep van WWF tekenden

Brussel, 23 juni 2020 – De Europese Commissie kondigde aan dat de krachtige waterwetgeving van de EU - de EU-kaderrichtlijn water (KRW) - niet zal worden gewijzigd. Dit is een mijlpaal voor de rivieren, meren en natte gebieden van Europa en een geruststelling voor honderdduizenden Europeanen die ingingen op de vraag van WWF en andere NGO’s om hun steun uit te spreken voor de KRW. In een verklaring aan POLITICO bevestigde de EU-commissaris voor Milieu, Oceaan en Visserij, Virginijus Sinkevičius, de noodzaak om zich te concentreren op de ondersteuning van uitvoering en handhaving "zonder de richtlijn te wijzigen".

De boodschap van de Commissie is duidelijk: de KRW is een essentieel onderdeel van de milieuwetgeving van de EU en zal in de huidige vorm blijven. Het besluit komt zes maanden nadat de wet als "geschikt voor zijn doel" werd beschouwd, na een grondige evaluatie van twee jaar. In de loop van dit proces eisten meer dan 375.000 burgers en 6000 wetenschappers dat de wet in zijn huidige vorm wordt behouden maar wel beter wordt uitgevoerd door de Europese landen.

Het besluit van de Commissie wordt verwelkomd door WWF, EEB, de European Anglers Alliance, European Rivers Network en Wetlands International, die samen de coalitie van Living Rivers Europe vormen en de #ProtectWater-campagne hebben geleid om de KRW te beschermen.

De KRW is een van de meest ambitieuze en holistische stukken van de milieuwetgeving van de EU en stelt zich ten doel om uiterlijk in 2027 100% van de zoetwaterecosystemen van de EU in goede gezondheid te hebben [1], tegen slechts 40% momenteel [2] . De EU moet deze doelstelling halen om haar watervoorraden te behouden en ervoor te zorgen dat Europa zich aan de klimaatverandering kan aanpassen. Maar de implementatie door de lidstaten was zwak en de politieke wil om de wet in de praktijk te laten werken, was laag. Er is ook veel druk uitgeoefend om de wetgeving te verzwakken, onder meer van lobbygroepen in de sector.

Koen Stuyck, woordvoerder WWF-België: “Nu de EU de Water Richtlijn bevestigt is het tijd om alles op alles te zetten om de doelstellingen te realiseren. Tegen 2027 moeten ook de gezondheid van de Belgische rivieren, natte gebieden en grondwater voorraden aangepakt worden. Diersoorten zoals de otter, die onlangs weer gespot zijn in het Scheldebekken, zullen hiervan profiteren maar zij zijn slechts de kers op de taart, want als een paraplusoort zoals de otter het goed doet, dan doen vele soorten het ook goed. Voor de mens zijn er talloze voordelen: gezonde watergebieden zijn goed voor de biodiversiteit en helpen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Ze zijn bovendien essentieel voor onze watervoorziening.“

 

 

Referenties:

[1] De oorspronkelijke deadline voor het behalen van deze einddoelstelling was 2015, en werd lang niet gehaald. Nu 60% van de EU-wateren nog steeds niet gezond is, moeten de Europese Commissie en de lidstaten alles uit de kast halen om de uitvoering te stimuleren en de laatste deadline van 2027 te halen.

[2] Uit de meest recente gegevens van het Europees Milieuagentschap blijkt dat 60% van het zoet water in de EU momenteel niet gezond is en niet voldoet aan de KRW-normen (EER, Europese wateren - Beoordeling van status en druk 2018)

 

Noten voor de redacteur

De Europese Commissie toont hiermee haar vastberadenheidom de Europese waterwet te behouden: ondanks druk om haar te verzwakken.

● Sinds de lancering van de beoordeling van de Europese Commissie staat de kaderrichtlijn water onder zware druk van lobbyisten van bedrijven, die hebben aangedrongen op verzwakte wetgeving. Veel van deze groepen vertegenwoordigen sectoren die een enorme druk uitoefenen op zoetwaterecosystemen, waaronder de hydro-elektrische industrie en industriële landbouw.
● In maart van dit jaar heeft de lobbyorganisatie BusinessEurope geprobeerd een gedachtewisseling over de follow-up van de evaluatie van de richtlijn die bij de Milieuraad plaatsvond, te beïnvloeden door te vragen om minder stringente beschermingsvereisten voor water. Een meerderheid van de lidstaten stemde vóór de conclusies van de verificatie van de geschiktheid van de kaderrichtlijn water. Verschillende - waaronder Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland - hebben verklaard dat de KRW in zijn huidige vorm moet worden gehandhaafd.