Europarlementariërs gaan voor energie-efficiëntie en klimaatbeleid, maar kiezen het foute pad op biomassa

Europarlementariërs gaan voor energie-efficiëntie en klimaatbeleid, maar kiezen het foute pad op biomassa

Brussel, 17 januari 2018 - Het Europees Parlement voegde vandaag een dosis ambitie toe aan het voorstel voor energie-efficiëntie van de Europese Commissie en steunde een klimaatdoelstelling voor 2050 voor de EU. Het heeft echter ook gestemd voor zwakke doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen en voor verbranding van bomen voor energie.

"Europarlementariërs hebben laten zien dat een hoge ambitie zowel mogelijk als cruciaal is. Het terugdringen van het energieverbruik en het stellen van een doelstelling van nuluitstoot zijn de sleutel tot onze toezeggingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs - en beide zijn vandaag waarschijnlijker geworden. Het Europees Parlement moet nu vasthouden aan zijn standpunten in de komende onderhandelingen met de Europese Raad", aldus Imke Lübbeke, hoofd klimaat en energie bij het Europese beleidsbureau van WWF.

"Helaas is deze ambitie niet terug te vinden in de stem over de hernieuwbare energiebronnen. Het resultaat daar was een overwinning voor de fossiele brandstof- en biomassasector en een klap in het gezicht voor de burgers, het klimaat en de bossen", voegde ze eraan toe.

 

Energie-efficiëntie

Het Europees Parlement heeft gestemd om verder te gaan dan het voorstel van de Europese Commissie over de richtlijn inzake energie-efficiëntie. Europarlementsleden steunden een bindend EU-streefcijfer voor energie-efficiëntie van minimaal 35% voor 2030 - hoger dan de door de Europese Commissie voorgestelde 30%, maar lager dan de 40% die door WWF wordt ondersteund. Ze hebben ook de voorgestelde energiebesparingsregel verbeterd door de mogelijkheid van het tellen van het gebruik van vervoersenergie toe te staan.

"Gelukkig hebben Europarlementariërs het voorstel van de Europese Commissie voor energiebesparing verbeterd - goed nieuws voor consumenten en het klimaat. Nu moeten ze tijdens de komende besprekingen met de lidstaten standhouden en energie-efficiëntie blijven inzetten", aldus Arianna Vitali, senior-beleidsmedewerker bij het Europese beleidsbureau van WWF.

 

Hernieuwbare energie en bio-energie

EP-leden stemden voor een doelstelling van 35% hernieuwbare energie - hoger dan het voorstel van de Europese Commissie van 27% - maar met 10% 'flexibiliteit', wat betekent dat het doelwit uiteindelijk 31,5% zou kunnen zijn. Het meest schadelijk was dat ze de waarschuwingen negeerden van 800 wetenschappers, waaronder IPCC-hoofdauteurs, winnaars van de Amerikaanse medaille voor wetenschap en Nobelprijswinnaars, en oproepen van ngo's en burgers om        te stoppen met het subsidiëren van het verbranden van boomstammen en stronken voor energie.

"Deze schokkende beslissing zal er waarschijnlijk toe leiden dat steeds meer bossen worden verbrand in naam van de strijd tegen de klimaatverandering. De beslissing is in tegenspraak van de wetenschap en vormt een ernstige bedreiging voor onze klimaatdoelen. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat verdere investeringen in biomassacentrales een hoog risico vormen en dat hun geld beter wordt besteed aan wind en zon", aldus Alex Mason, senior-beleidsmedewerker bij het Europese beleidsbureau van WWF.