Eerste Minister De Croo bevestigt engagement voor natuur op het internationale toneel – WWF vraagt boter bij de vis

Eerste Minister De Croo bevestigt engagement voor natuur op het internationale toneel – WWF vraagt boter bij de vis

image received via email

PERSBERICHT

 

Eerste Minister De Croo bevestigt engagement voor natuur op het internationale toneel – WWF vraagt boter bij de vis

 

Brussel, 22 september 2021 – Net zoals zijn voorgangster Sophie Wilmès vorig jaar, gaf Premier De Croo vandaag een speech bij de Verenigde Naties in New York ter gelegenheid van de ‘Leaders Pledge for Nature’. Premier De Croo bevestigt daarin het engagement van België voor de natuur. WWF juicht de Belgische ondertekening toe van de Leaders Pledge maar wijst erop dat het nog teveel blijft bij verklaringen en dat er niet voldoende noodzakelijke middelen worden vrijgemaakt. 

 

De premier verwijst in zijn speech naar het zogenaamde ‘Blue leadership’ van ons land, waarbij hij o.m. wil streven naar 30% bescherming van de oceaan tegen 2030. Als ons land dat engagement serieus neemt moet het echter de daad bij het woord voegen, ook in eigen wateren. Zo blijven de natuurgebieden in het Belgisch deel van de Noordzee enkel op papier beschermd, vermits er in de praktijk nog steeds activiteiten plaatsvinden die de natuur verstoren en beschadigen. En wat te denken van de recente tegenstem van België op het congres van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN), bij een resolutie die pleitte voor een wereldwijd moratorium op diepzee mijnbouw? Voor WWF is dit duidelijk niet consequent.

 

Premier De Croo gaf ook aan dat ons land werkt aan het verduurzamen van onze voedselsystemen en het herstellen van onze ecosystemen. Wat onze binnenlandse productie betreft is de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid alvast de ideale gelegenheid, maar de draft-teksten die circuleren, stellen teleur. Voor onze voetafdruk in het buitenland verwees de premier naar het ‘Beyond Chocolate’ initiatief, dat ontbossing en kinderarbeid wil weren uit onze aanvoerketens voor chocolade en de cacao producenten beter wil betalen. WWF verwelkomde dit initiatief in december 2018 maar ondertussen moet het nog steeds zijn impact op het terrein aantonen. WWF vraagt in dit verband een coherent plan in lijn met de Amsterdam Verklaring om geïmporteerde ontbossing effectief tegen 2025 te beëindigen. Het is hierbij uitermate belangrijk dat niet alleen bossen, maar ook andere kwetsbare, koolstofrijke en biodiverse ecosystemen dezelfde bescherming zullen krijgen.

 

In mei volgend jaar moeten de engagementen van België verzilverd worden in een ambitieus mondiaal akkoord dat spelregels voor de bescherming van de biodiversiteit moet vastleggen. Dit is het belangrijkste agendapunt van de Internationale Conferentie van Biologische Diversiteit (CBD). Dat moet dan uitmonden in concrete acties en snelle implementatie. WWF vraagt tegen dan ook duidelijkheid over de middelen. In zijn speech vermeldde de premier een verhoging van de middelen voor klimaatfinanciering. Dat is welkom, maar we verwachten ook duidelijkheid over de investeringen in natuur. WWF grijpt het Belgische engagement in de ‘Leaders Pledge’ graag aan om haar ervaringen en voorstellen om natuur te beschermen en te herstellen, zowel binnen als buiten België, te delen met Premier De Croo.

 

 

 

 

NOTA voor redacteurs:

  • De ‘Leaders Pledge for Nature’ is een verbintenis om het verlies aan biodiversiteit tegen het einde van het decennium om te keren, die werd gelanceerd op de Algemene Vergadering van de VN in 2020. De belofte is een direct antwoord op de noodzaak van dringende en onmiddellijke wereldwijde actie om onze onderling afhankelijke biodiversiteit aan te pakken, klimaat- en gezondheidscrises. Het is tot dusver onderschreven door 90 wereldleiders, waaronder België. Het wordt ook ondersteund door meer dan 80 organisaties, waaronder WWF, de Wereldgezondheidsorganisatie, Conservation International, BirdLife International. De leiders hebben toegezegd hun vooruitgang te evalueren en hun toezeggingen aan de belofte opnieuw te bevestigen tijdens het evenement op 22 september.
  • De ‘High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People’ is een intergouvernementele groep van 72 landen onder co-voorzitterschap van Costa Rica en Frankrijk en door het VK als Ocean co-voorzitter, die pleit voor een wereldwijde deal voor natuur en mensen met als centrale doel de bescherming van ten minste 30 procent van het land en de oceaan in de wereld tegen 2030. De 30x30-doelstelling is een wereldwijde doelstelling die tot doel heeft het toenemende verlies van soorten een halt toe te roepen en vitale ecosystemen te beschermen die de bron zijn van onze economische veiligheid.
  •  De ‘Global Ocean Alliance’ is een alliantie van 100 landen, geleid door het VK. Het doel is om tegen 2030 ten minste 30% van de wereldwijde oceaan in beschermde mariene gebieden (MPA's) en andere effectieve op het gebied gebaseerde instandhoudingsmaatregelen (OECM's) te beschermen. Dit staat bekend als de "30by30-doelstelling".

 

 

Meer informatie:

Koen Stuyck, woordvoerder WWF-België, 0499 70 86 41, [email protected]

 

 

 

Over WWF:

WWF is al 60 jaar een van ‘s werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoud organisaties met meer dan vijf miljoen leden en donateurs en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. WWF werkt samen met anderen om de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. De komende 10 jaar worden cruciaal om de grootste bedreigingen voor de natuur en voor onszelf aan te pakken.

EINDE