De natuur is van vitaal belang voor de klimaatcrisis, benadrukt WWF

De natuur is van vitaal belang voor de klimaatcrisis, benadrukt WWF

Madrid, 11 december 2019 – Een nieuw rapport, ‘Klimaat, Natuur en onze 1,5 ° C toekomst’ wijst erop dat de natuur deel uitmaakt van de oplossing voor de klimaatverandering. Het schetst de dringende noodzaak voor landen om samen met steden en bedrijven te werken aan een 'rechtvaardige overgang' naar een lage emissie economie. Maar krachtig leiderschap en onmiddellijke actie is vereist om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ° C om de klimaatverandering te stoppen.

Het syntheserapport, gepubliceerd door WWF, brengt vier historische VN-rapporten samen die in het afgelopen jaar zijn gepubliceerd: de drie speciale IPCC-rapporten die zijn gepubliceerd in het kader van de 6e beoordelingscyclus en de wereldwijde IPBES-beoordeling, waarin het massale natuurverlies pijnlijk duidelijk in cijfers werd gevat.

De analyse belicht het gedetailleerde beeld van hoe de natuur - ecosystemen en biodiversiteit - worden beïnvloed door de klimaatcrisis, en hoe sterke en gezonde ecosystemen veerkracht bieden en mensen kunnen helpen zich aan te passen aan effecten van klimaatverandering. Het erkent de cruciale rol die ‘oplossingen gebaseerd op natuur’ spelen als onderdeel van de wereldwijde reactie op de klimaatcrisis.

Het wereldwijde gebrek aan ambitie en daadkracht om het klimaat en de natuurcrises aan te pakken is alarmerend en landen moeten stoppen met afwachten en onmiddellijk actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5° C blijft. Het koolstofarm maken van hun economieën en oplossingen gebaseerd op natuur moeten deel uitmaken van de klimaatplannen van alle landen. Er is een goede reden om dit te doen - ze kunnen helpen de klimaatverandering te verminderen, de bijbehorende klimaatrisico's voor kwetsbare gemeenschappen te verminderen en een duurzamere toekomst voor allemaal bieden.

Ook in België is natuur een bondgenoot in strijd tegen klimaatverandering

Het beschermen, herstellen en beheren van ecosystemen en biodiversiteit is een duurzame manier om de weerbaarheid tegen risico's van klimaatverandering te verbeteren en ervoor te zorgen dat land en oceanen de komende jaren voedsel, water en andere vitale hulpbronnen kunnen blijven leveren aan mensen. In eigen land biedt de natuur vooral veel kansen tot aanpassing van de effecten van klimaatverandering (zg. adaptatie). Zo bieden de nieuw gecreëerde natuurgebieden naast de Schelde onder het Sigmaplan bescherming bij overstromingen en helpt het herstellen van moerasgebieden op de Hoge Venen na jarenlange drainage onze zoetwatervoorziening op peil te houden.

Mensen veroorzaken momenteel een ongekend natuurverlies op het moment dat we ze het hardst nodig hebben. De natuur beschermen en herstellen ondersteunt onze samenlevingen en economieën en is onze grootste bondgenoot in de strijd tegen de klimaatcrisis. Het rapport laat zien hoe we, door de natuur te redden, de kansen vergroten om onder 1,5 ° C te blijven en de effectiviteit van aanpassing te verbeteren.

 

 

Over WWF:

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE