De milieubeweging roept de privé-sector op om een einde te maken aan de vernietiging van de Braziliaanse Cerrado

De milieubeweging roept de privé-sector op om een einde te maken aan de vernietiging van de Braziliaanse Cerrado

Brussel, 11 september 2017 – Tussen 2013 en 2015 vernietigde Brazilië 18.962 km² natuur in de Cerrado. Dit betekent een equivalent van de grootte van de stad Londen elke twee maanden. De snelheid van deze vernietiging maakt dat deze regio een van de meest bedreigde ecosystemen ter wereld is. Daarom verenigden WWF en andere milieuorganisaties hun krachten en ze stelden een manifest op: “de toekomst van de Cerrado in de handen van de markt: de omzetting van de natuurlijke vegetatie moet stoppen.”

De oorzaak van deze vernietiging van het natuurlijke landschap is de expansie van de agro-industrie.  De schaal van de omzetting ligt vandaag hoger als die van de Amazone tien jaar geleden. Daarom vraagt het manifest van de bedrijven die soja en vlees kopen uit de Cerrado en hun investeerders om de Cerrado te beschermen. Daartoe moeten ze maatregelen nemen om conversie van de natuurlijke vegetatie te vermijden en producten uit recent ontbost land te bannen uit hun productieketens.

De organisaties vragen ook dat de internationale beloftes waartoe de Braziliaanse regering zich had verbonden ingelost worden en dat de beleidsinstrumenten worden ingesteld om een meer verantwoordelijke productie in de Cerrado te stimuleren. Ze waarschuwen dat het niet voldoende is om eenvoudig de wet te respecteren, omdat deze nog steeds 40 miljoen km² extra omzetting toestaat. Ze vragen ook dat de overheid en de private sector nieuwe initiatieven en financiële instrumenten ontplooit om producenten te compenseren die de natuur helpen ontzien.

 

In het manifest worden vijftien argumenten opgesomd:

 • In de Cerrado ontspringen 8 van de 12 grote Braziliaanse rivieren. Een derde van de Braziliaanse biodiversiteit situeert zich daar, met 44% endemische planten. Helaas staat de regio onder druk en verloor het al 50% van zijn natuurlijk landschap.
 • De snelheid waarmee deze conversie voort raast zou nog kunnen opgevoerd worden in 2017 wanneer de winsten uit de soja productie eens te meer gaan naar nieuwe omzettingen en wanneer de nieuwe wet op buitenlands eigendom wordt goedgekeurd (tot nog toe kunnen buitenlanders of buitenlandse bedrijven geen eigendom verwerven).
 • Als de vernietiging van de Cerrado doorgaat aan dezelfde snelheid als in de periode van 2013 tot 2015, dan zullen 480 planten en diersoorten uitsterven tegen 2050. We verliezen dan nog eens 31 tot 34% van de Cerrado.
 • De uitstoot van broeikasgassen als gevolg hiervan zullen Brazilië beletten om zijn internationale doelstellingen te halen.
 • Door het afbrokkelen van het ecosysteem kunnen regenval patronen in de regio wijzigen, waardoor de productiviteit van de landbouw eronder zal lijden.
 • De lokale bevolking is kwetsbaar omdat ze vaak niet over landrechten beschikt en verjaagd wordt door speculanten en andere ‘landdieven’.
 • Schendingen van mensenrechten gaan verder dan alleen het stelen van land. Zo worden rivieren vergiftigd, hun water wordt afgetapt, pesticiden vergiftigen lucht en bodem, natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput enz. Dat alles heeft een zware impact op volksgezondheid en ontwikkeling.
 • Er is nog steeds ruimte voor ontwikkeling zonder verdere vernietiging. Ongeveer 40 miljoen hectaren liggen nu braak en kunnen potentieel gebruikt worden voor sojaproductie. Dit gebied is groot genoeg om de Braziliaanse doelstellingen te halen inzak sojaproductie voor de volgende 50 jaar.
 • Een van de argumenten waarmee de privésector de afwezigheid van een monitoringsysteem voor zijn productieketens goed wil praten is het feit dat er geen officieel programma bestaat om de ontbossing te meten zoals in het Amazonewoud (PRODES). Het ministerie van wetenschap, technologie, innovatie en communicatie publiceerde reeds de officiële gegevens tot 2015 en liet weten dat de monitoring van overheidswege nu jaarlijks zal plaatsvinden, zoals dat ook in de Amazone gebeurt.

Ook wij dragen bij tot de omzetting van natuurgebied in Brazilië. Onze producenten van vlees, zuivel en eieren zijn een belangrijke afnemer van soja uit de Cerrado. WWF vraagt dan ook van producenten om uitsluitend gecertificeerde ontbossingsvrije soja te kopen. Als consumenten kunnen we ons steentje bijdragen door meer plantaardig te eten en minder vlees en andere dierlijke proteïnen te consumeren.

 

Meer informatie

Koen Stuyck | Press Coördinator & woordvoerder | WWF Belgium | [email protected] | 02 340 09 67 – 0499 70 86 41

 

Noot aan de redactie

 • U kan onze persberichten en rapporten terug vinden op http://www.wwf.be/pers
 • WWF is één van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
 • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE