De Klimaatcoalitie reageert op de publieksbevraging van het NEKP

De Klimaatcoalitie reageert op de publieksbevraging van het NEKP

14 juni 2019 - Van 4 juni tot 15 juli krijgen Belgische burgers de mogelijkheid om deel te nemen aan de publieksbevraging over het ontwerp van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Dit initiatief is fundamenteel om alle burgers hun mening te laten geven en het NEKP terug op het spoor van de ambitie en klimaatactie te zetten. We stellen namelijk vast dat het ontwerpplan niet toelaat om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te respecteren noch een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving voor 2050 te bewerkstelligen. Talrijke elementen zijn nog onvolledig om ervoor te zorgen dat ons land op een rechtvaardige manier bijdraagt tot een beperking van de globale opwarming tot 1,5°C.

Hoewel deze publieksenquête een goed initiatief is, heeft ze een beperkt bereik en geeft ze de burger niet echt de mogelijkheid om zijn/haar mening te geven over de actuele plannen. De 27 meerkeuzevragen zijn voornamelijk gericht op individidueel gedrag en niet op de politieke maatregelen die men moet nemen om het NEKP te versterken. Bovendien probeert men in de vragenlijst nergens de precieze technische aspecten van de verschillende plannen uit te diepen en laat het ook niet toe om de obstakels en lacunes aan te kaarten.   

De Klimaatcoalitie vindt deze vorm van participatie ruim onvoldoende voor zo een belangrijke kwestie als het klimaatbeleid van de volgende tien jaar. Toch nodigt de nationale koepel iedereen uit om deel te nemen en stelt ze antwoorden voor die men kan sturen naar de verschillende administraties of kan invullen in het open kader op het einde van de vragenlijst. Ze verwijst ook naar een reeks meer diepgaande analyses van haar leden om hierin verder te gaan.    

Om meer te weten over de inhoud van deze consultatie, publiceerde de klimaatcoalitie vandaag volgend artikel: http://www.klimaatcoalitie.be/geef-je-mening-over-het-nationaal-energie-en-klimaatplan

Voor meer informatie : Julie Vandenberghe, 0475 80 80 06 of [email protected]