De integriteit van het enige nationaal park dat we hebben moet bewaard blijven, zegt WWF

De integriteit van het enige nationaal park dat we hebben moet bewaard blijven, zegt WWF

Brussel, 20 maart 2018 – WWF heeft sinds juni 2014 een samenwerkingsverband met het Nationaal Park Hoge Kempen, het enige nationaal park van ons land en een heel belangrijk natuurgebied voor Vlaanderen. Het nationaal park vormt een eenheid met een bos van 30 hectare bij de oude mijnsite van Eisden. Dat de Vlaamse overheid dit stuk bos wil laten omzetten in een vakantiepark, dat is te gek voor woorden. Het gaat om de uitvoering van een overeenkomst van 30 jaar geleden, we zijn vandaag 2018. Dit gaat lijnrecht in tegen de (inter)nationale objectieven voor het bewaren van onze biodiversiteit en voor onze klimaatobjectieven.

 

Op de site waar men het Terhills resort wil neerpoten, zijn grote grondwerken voorzien. Zoals de Ferrariskaarten ons vertellen was het gebied al bos in 1777. Dat betekent dat eeuwen vruchtbare bodemvorming verloren gaat wanneer dit project uitgevoerd wordt.

Sofie Luyten: beleidsdirecteur WWF-België: “Een bos is meer dan de bomen die er staan. Het is een heel ecosysteem van kruin tot wortels, waar ontelbaar veel kleine en grotere organismen leven. Dat vervang je niet zomaar. Bovendien maakt het gebied deel uit van het Nationaal park Hoge Kempen. Grote aaneengesloten bosgebieden zijn uitermate schaars geworden in ons land. Om de biodiversiteit die we nog hebben een kans te geven hebben we grotere gebieden nodig.”

Bovendien is de totale balans voor open ruimte negatief, want de compensatie gebeurt in open ruimte, niet op vroegere bebouwde terreinen.

 

Geen plaats meer voor de nachtzwaluw?

Alle experten zijn het erover eens: een nieuw aan te planten bos kan geen oud bos vervangen. Het duurt immers decennia tot honderden jaren vooraleer de biodiversiteit zich herstelt, met het risico dat bepaalde soorten helemaal niet meer terugkomen. Neem nu het voorbeeld van de nachtzwaluw. Verstoring of vernietiging van de nestplaats, een hoge recreatiedruk en habitatverlies zijn de belangrijkste bedreigingen voor deze door Europa beschermde soort.

Oude bossen met een rijke biodiversiteit zijn ook belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering en onze internationale verplichtingen die hiermee verband houden. Het gebied bevat opgeslagen CO2 die zal vrijkomen waardoor we nog meer achterop zullen lopen op onze verplichtingen in kader van het akkoord van Parijs.

WWF is niet tegen het bouwen van vakantieparken. Maar laat ons die bouwen op gedegradeerde gronden buiten het bestaande nationaal park in plaats van op ecologisch waardevol gebied. Als de integriteit van het Nationaal park Hoge Kempen gewaarborgd wordt, dan zal dat ook het toerisme in de regio ten goede komen.

Wij vragen aan minister Philippe Muyters hierover een serieus gesprek met de Limburgse Reconversiemaatschappij aan te gaan. De LRM maakt immers deel uit van de Vlaamse overheid (Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie). Van minister Joke Schauvliege verwachten we dat ze natuur ter harte neemt en haar beleid niet laat ondermijnen door beslissingen van collega-ministers, die ingaan tegen nationale en internationale beleidsinspanningen om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan.

 

Meer informatie

Koen Stuyck | Press Coördinator & woordvoerder | WWF Belgium | [email protected] | 02 340 09 67 – 0499 70 86 41

 

Noot aan de redactie

  • U kan onze persberichten en rapporten terug vinden op http://www.wwf.be/pers
  • WWF is één van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE