Climate Performance Index: België op plaats 32 van de 60!

Climate Performance Index: België op plaats 32 van de 60!

Bonn, 15 november – België staat slechts 32ste in het klassement dat de doeltreffendheid van de strijd tegen de klimaatverandering door de meest vervuilende landen ter wereld afmeet. De ranking wordt jaarlijks samengesteld door Germanwatch en Climate Action Network (CAN) Europa. Voor de Belgische milieu-NGO's weerspiegelt deze middelmatige plaats het gebrek aan een duidelijke politieke visie op energie en klimaat in de afgelopen jaren in ons land.

De "Climate Change Performance Index" (CICC), die vandaag wordt gepubliceerd, is een internationale ranking die de vergelijking van de klimaat inspanningen van 56 landen en de Europese Unie wil objectiveren. Het gaat over de landen die verantwoordelijk zijn voor meer dan 90% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De podiumplaatsen blijven helaas leeg. Dat podium is gereserveerd voor landen die een adequaat beleid voeren om de verbintenissen van de overeenkomst van Parijs te respecteren. Zweden, Litouwen en Marokko komen als beste leerlingen in de klas. Het Europa van de 28 (EU28) staat op de 21e plaats en België op een trieste 32e plaats.

De slechte score van België, nog onder het EU-gemiddelde, is te wijten aan het feit dat ons land op dit moment niet op schema zit om zijn Europese klimaatdoelstellingen te bereiken voor het jaar 2020.

Enerzijds, in plaats van verder te dalen, noteert de Belgische uitstoot van broeikasgassen weer een lichte stijging in 2015 en 2016. Als de huidige trend doorzet, zal de Belgische uitstoot boven de doelstelling in 2020 uitstijgen.

Anderzijds hebben de onzekerheden van de afgelopen jaren op het gebied van energievisie de investeringen in hernieuwbare energie doen stilvallen. Aan het begin van dit decennium deed België het niet slecht qua investeringen in hernieuwbare energie. Helaas is ondertussen de motor stilgevallen, sinds het begin van deze legislatuur.

"België kan niet blijven leunen op zijn inspanningen uit het verleden, het is nu hoog tijd dat onze beleidsmakers een nieuwe stap zetten en een klimaat plan lanceren dat ons land weer op de rails zet voor 2030", zegt Julie Vandenberghe, klimaatexpert van WWF.

"Onze verkozenen moeten veel meer samenhang verzekeren tussen alle beleidsmaatregelen en de klimaatdoelstellingen, ongeacht het werkveld," aldus Noé Lecocq, die verantwoordelijk is voor het klimaat bij Inter-Environnement Wallonie.

Ter gelegenheid van de COP23, vragen milieu-organisaties (Inter-Environnement Wallonie, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF) ​​de regionale en federale overheden om drie versnellingen hoger te schakelen om de Overeenkomst van Parijs in België uit te voeren. Dit impliceert een versterkte ambitie voor het klimaatbeleid in 2030.

De klimaatveranderingprestatie-index 2018 is hier beschikbaar: https://germanwatch.org/en/ccpi

Opmerking: de CICC-methodologie is aangepast om rechtstreekser de adequaatheid van het nationale klimaatbeleid met de Overeenkomst van Parijs te meten. Dit laat helaas geen directe vergelijking toe met de ranglijst van het afgelopen jaar.