CEO van WWF-België wordt de rechterarm van de nieuwe Waalse minister van Leefmilieu en Natuur

CEO van WWF-België wordt de rechterarm van de nieuwe Waalse minister van Leefmilieu en Natuur

Brussel, 13 september 2019 - Na 5 jaar CEO te zijn geweest van WWF-België, wordt Antoine Lebrun de stafchef van Céline Tellier, de nieuwe Waalse minister van Leefmilieu en Natuur. Een sterke erkenning voor het werk van WWF.

 

De benoeming van Antoine Lebrun tot stafchef van de Waalse minister van Leefmilieu en Natuur is een goed signaal voor biodiversiteit en klimaat. Dit toont aan dat het veldwerk en het politieke werk van WWF zijn vruchten afwerpen.

De belangrijkste politieke eisen van WWF zijn terug te vinden in het Waalse regeerakkoord. De partijen van de meerderheid willen meer ruimte geven aan de natuur, milieuvriendelijke landbouw aanmoedigen, een klimaatwet ondersteunen en een geleidelijke uitdoving van fossiele brandstoffen instellen. WWF verwelkomt de doelstellingen van Wallonië en roept de federale en Vlaamse regeringen op om dezelfde ambitie aan te dag te leggen.

WWF zal het werk van de Waalse regering tot 2024 zeer aandachtig blijven volgen. De organisatie zal erop toekijken dat de voorgestelde maatregelen in daden worden omgezet. We rekenen op Antoine Lebrun om het werk van WWF met dezelfde vastberadenheid voort te zetten en om klimaat en biodiversiteit een topprioriteit te maken tijdens de komende jaren.

WWF bedankt Antoine Lebrun voor zijn inzet en wenst hem het beste in zijn nieuwe rol. Antoine laat een organisatie achter met een sterke impact die steeds meer aanhangers heeft. Vandaag ondersteunen 125.000 Belgen WWF-projecten.

In afwachting van de benoeming van een nieuwe CEO, zal Sofie Luyten, adjunct-CEO van WWF België, de werkzaamheden van het team coördineren.