Biodiversiteit: de goedkeuring van de Kunming-verklaring op COP15 is een eerste stap, een sterk akkoord moet gesloten worden in 2022

Biodiversiteit: de goedkeuring van de Kunming-verklaring op COP15 is een eerste stap, een sterk akkoord moet gesloten worden in 2022

Biodiversiteit: de goedkeuring van de Kunming-verklaring op COP15 is een eerste stap, een sterk akkoord moet gesloten worden in 2022

 

image received via email© Dr Sanjay K Shukla / WWF-International  

 

Brussel, 13 oktober 2021 - Ministers uit meer dan 100 landen kwamen bijeen voor de 15e Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (COP15) en namen vandaag de Verklaring van Kunming aan. Deze verklaring, getiteld "Ecologische beschaving: bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst voor alle levens op aarde", is bedoeld om besluitvormers over de hele wereld de politieke wil te tonen om de biodiversiteitscrisis het hoofd te bieden. WWF verwelkomt de verklaring, maar is van mening dat het project momenteel onvoldoende is op belangrijke onderdelen en roept leiders over de hele wereld op om een ambitieus akkoord te bereiken dat het verlies aan biodiversiteit kan stoppen en de tendens kan omdraaien tegen 2030.

In de Verklaring van Kunming, die donderdag 13 oktober is aangenomen, wordt erkend dat het doel van het wereldwijde biodiversiteitskader voor de periode na 2020 moet zijn om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen. WWF is van mening dat het veiligstellen en behouden van een politiek engagement op hoog niveau om het verlies aan biodiversiteit in dit decennium te keren, een cruciale eerste stap is in het aanpakken van de huidige natuurcrisis.

WWF verwelkomt ook de combinatie van maatregelen die zijn opgenomen in de Kunming-verklaring, die enerzijds instandhoudingsacties omvat, maar ook acties om niet-duurzame productie en consumptie aan te pakken. Deze twee invalshoeken zijn essentieel om ervoor te zorgen dat er tegen het einde van het decennium meer natuur is, of anders gezegd, om een wereld te creëren waar de natuur-positief is.

De betrokkenheid van de ministers van Financiën, Landbouw, Ontwikkeling en Milieu laat ook zien dat regeringen de noodzaak beginnen in te zien dat biodiversiteit een zaak van algemeen belang moet worden. We zijn echter nog ver verwijderd van een brede aanpak over alle overheden heen die door alle partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit wordt toegepast.

Menselijke activiteiten leiden wereldwijd tot een dramatische achteruitgang van de biodiversiteit. Gewervelde populaties zijn sinds 1970 met 68% gedaald (Living Planet Report 2020). Volgens het laatste IPBES-rapport over biodiversiteit worden een miljoen soorten met uitsterven bedreigd. COP15, waarvan het tweede deel zal plaatsvinden tussen 25 april en 8 mei, biedt in dit decennium een unieke kans om onze relatie met de natuur te herstellen. We hebben een wereldwijde overeenkomst over biodiversiteit nodig die even alomvattend is als de overeenkomst van Parijs over klimaatverandering.

WWF roept leiders over de hele wereld op om een ambitieuze en ingrijpende wereldwijde raamovereenkomst voor biodiversiteit na 2020 te bereiken om het verlies aan natuur tegen het einde van het decennium te keren. Volgens WWF is het project op dit moment ontoereikend op belangrijke gebieden, zoals de financiering van maatregelen en acties tegen de oorzaken van het verlies aan biodiversiteit, evenals op het gebied van de betrokkenheid van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen en de erkenning van hun rechten en bijdragen aan het behoud van de natuur.

Lin-Li, Directeur Globaal Beleid en Mobilisatie bij WWF International, zei: “De wereld begint te beseffen dat de biodiversiteitscrisis net zo erg is als de klimaatcrisis, maar helaas gaat de bewustwording niet snel genoeg. De achteruitgang van de natuur bedreigt de menselijke gezondheid en ons levensonderhoud en verhoogt het risico op een volgende pandemie. De inzet van politieke leiders moet aan de onderhandelingstafel nog worden omgezet in echte ambitie aan de onderhandelingstafel. Het is tijd om enkele tandjes bij te steken."

 

Meer informatie:

Koen Stuyck, woordvoerder WWF-België, 0499 70 86 41, [email protected]

 

 

 

Over WWF:

WWF is al 60 jaar een van ‘s werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoud organisaties met meer dan vijf miljoen leden en donateurs en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. WWF werkt samen met anderen om de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. De komende 10 jaar worden cruciaal om de grootste bedreigingen voor de natuur en voor onszelf aan te pakken.

EINDE