Belgische banken investeren nog steeds 40 miljard euro in fossiele energie, zegt klimaatcoalitie

Belgische banken investeren nog steeds 40 miljard euro in fossiele energie, zegt klimaatcoalitie

Brussel, 19 april 2017 - Meer dan 40 miljard euro, zo veel investeren de vier grootste banken in België nog altijd in financieel risicovolle fossiele brandstoffen. Met de lancering van een nationale campagne roept de Klimaatcoalitie BNP Paribas, ING, KBC en Belfius op om deze middelen weg te halen uit de fossiele brandstoffenindustrie en te investeren in duurzame energiebronnen.

                                                                                                                 

“Hoewel de globale investeringen in duurzame energie jaar na jaar blijven toenemen, zijn die in fossiele energie nog veel te hoog”, zegt Laurien Spruyt, co-voorzitster van de Klimaatcoalitie. “Steeds meer mensen verzetten zich hiertegen. Met deze campagne willen we hun een stem geven en de banken aansporen om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen.”

Uit onderzoek in opdracht van de Klimaatcoalitie [1] blijkt dat de vier grootste banken in ons land fossiele brandstoffen stevig blijven financieren: meer dan 40 miljard euro aan de 100 grootste bedrijven uit de sector alleen. Opmerkelijk is ook dat bijna de helft van dit bedrag (19,41 miljard euro) nog steeds naar steenkool gaat, de meest vervuilende fossiele energiebron.

(miljard euro)

BNP Paribas

ING

KBC

Belfius

Leningen

6,01

3,26

0,38

-

Uitgifte van obligaties en aandelen

 

19,76

 

3,80

 

0,17

 

-

Aandelen in portefeuille

4,61

0,09

1,67

0,70 (via Candriam)

Totaal

30,37

7,14

2,22

0,70

 

“De wetenschappelijke consensus is nochtans duidelijk: we moeten dringend af van onze fossiele verslaving als we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen”, zegt Mathieu Soete, campagneverantwoordelijke voor divestment bij Greenpeace België. “De banken hebben trouwens een cruciale rol te spelen in de broodnodige transitie naar een economie en samenleving met 100% hernieuwbare energie. Daarom lanceert de Klimaatcoalitie op www.bankroute.be vandaag een petitie die klanten en burgers uitnodigt om hun bank op de juiste route te helpen zetten.” [2]

Naast de schade aan klimaat, mens en milieu, erkennen steeds meer experten ook het financiële risico van investeringen in fossiele energie. Zo wees BlackRock, ‘s werelds grootste vermogensbeheerder, op het gevaar van ‘stranded assets’: fossiele energiebronnen of -centrales die in de komende jaren meer zullen kosten dan ze opbrengen. [3]

Frank Vanaerschot, coördinator van het bankenonderzoek bij Fairfin besluit: “Als we uitgaan van het koolstofbudget dat ons nog rest op basis van het klimaatakkoord van Parijs, moet 85% van de vandaag gekende steenkool-, olie- en gasvoorraden in de grond blijven zitten. Deze zijn economisch gezien dus niets meer waard. Hierin nog verder blijven investeren zou getuigen van onverantwoord financieel beleid.” [4]

 

Noten:

[1] BNP Paribas, ING, KBC en Belfius investeerden in de periode 2014-16 samen meer dan 40 miljard euro in 100 belangrijke fossiele bedrijven, met name die bedrijven met de grootste steenkool- en oliereserves (telkens top 25), en de elektriciteitsbedrijven met de grootste productiecapaciteit op basis van steenkool (top 25 wereldwijd en in Europa).

Deze investeringen omvatten ook de uitgiftes van aandelen en obligaties, die de banken slechts korte tijd in hun bezit hebben. Deze uitgiftes faciliteren in belangrijke mate de financiering van fossiele energieprojecten en -bedrijven en werden daarom opgenomen in het onderzoek.

Volledig rapport: “Fossielvrije banken in de strijd tegen de koolstofzeepbel”.

Gedetailleerde cijfers verkrijgbaar op verzoek.

[2] Op www.bankroute.be kunnen klanten en burgers de vier banken aanschrijven met de vraag hun investeringen in fossiele energie zo snel mogelijk af te bouwen.

[3] BlackRock, Adapting portfolios to climate change (2016), PDF

[4] Oil Change International, The sky’s limit (2016), PDF

 

De Klimaatcoalitie is een nationaal platform dat 62 leden uit de milieubeweging, Noord-Zuidbeweging, vakbonden en socio-culturele sector groepeert. Meer informatie op www.klimaatcoalitie.be.        

 

 

Contact:

Laurien Spruyt

Co-voorzitter Klimaatcoalitie

0496/92 50 07

[email protected]