Belgie zakt verder weg in internationale klimaatranking

Belgie zakt verder weg in internationale klimaatranking

Madrid, 10 december 2019 – De Climate Change Performance Index (CCPI) die morgen wordt  gepresenteerd op de klimaattop weerspiegelt 2 tegengestelde trends in wereldwijde klimaatactie: Australië, Saoedi-Arabië en vooral de VS geven reden tot grote bezorgdheid over hun lage tot zeer lage prestaties in reductie van uitstoot en ontwikkeling van duurzame energie, evenals klimaatbeleid. Ook België doet het slecht en daalt van de 31e naar een beschamende 35e plaats. Anderzijds daalt het wereldwijde kolenverbruik en blijft duurzame energie onverminderd groeien. De 57 beoordeelde landen met een hoge uitstoot zijn collectief verantwoordelijk voor 90 procent van de uitstoot. In 31 van die landen worden dalende emissietrends geregistreerd.

De index geeft voorzichtige tekenen van een mondiale ommekeer in emissies inclusief dalend kolenverbruik. Verschillende grote landen duwen echter nog steeds in de verkeerde richting, niet toevallig massaal beïnvloed door een sterke kolen- en olielobby. “We zien mogelijkheden om een ​​halt toe te roepen aan de stijgende mondiale uitstoot - maar veel is afhankelijk van verdere ontwikkelingen in China en de verkiezingen in de VS. Beide landen staan ​​op een kruispunt", zegt Ursula Hagen (Germanwatch), een van de auteurs van de index gezamenlijk gepresenteerd door Germanwatch, NewClimate Institute en Climate Action Network (CAN).

België zakt verder weg, van plaats 31 naar een beschamende 35e plaats.

Met een 35e plaats dit jaar (met 4 plaatsen achteruit), valt België voor de eerste keer uit de categorie ‘gemiddeld’ om onder ‘zwak’ terecht te komen. Ons land bevindt zich nu ver achter het Europese gemiddelde of zelfs opkomende landen zoals China of India. WWF, BBL en IEW laken het gebrek aan ambitie en het schijnbare onvermogen om de hand aan de ploeg te slaan van de regerende partijen. Ons land slaat met deze ranking een slecht figuur.

Julie Vandenberghe, WWF: “De voorlopig blijvende afwezigheid van een geïntegreerd klimaatbeleid is niet vreemd aan het wegzakken van ons land op de internationale ranking. Maar ook de zeer matige vooruitgang op vlak van energiegebruik en toename van hernieuwbare energie spelen een grote rol in het globale cijfer. En tenslotte dalen de emissies niet snel genoeg.”

Laurien Spruyt, BBL: « De slechte score van ons land is te wijten aan het aanhouden van een hoge uitstoot van broeikasgassen in België (ongeveer 10 tCO2eq/inwoner/jaar), gecorreleerd met een bijzonder hoog energieverbruik. De Europese Commissie heeft ons land ook aangemoedigd om zijn energieverbruik tegen 2030 te verminderen, in plaats van het te verhogen zoals gepland in het ontwerp van het nationale klimaatplan voor energie. De tijd dringt om het Belgische klimaatplan te verbeteren. »

Acht EU-landen met "hoog" - Polen en Bulgarije "zeer laag"

Aangezien geen van de beoordeelde landen zich al op een pad bevindt dat compatibel is met de klimaatdoelstellingen van Parijs, zijn de eerste drie plaatsen van de ranglijst onbezet. Terwijl sommige EU-landen zoals Zweden (4e) - opnieuw de koploper - en Denemarken (5e), ​​een van de beste klimmers, een algemeen hoog of zeer hoge rating behaalt, variëren de prestaties van de EU-landen sterk: acht EU-landen worden als hoog beoordeeld, acht laag en twee heel laag. Bulgarije (49e) en Polen (50e) zijn de slechtst presterende EU-landen, beide met een zeer lage beleidsrating en Polen met lage tot zeer lage resultaten op het gebied van duurzame energie. De ergste EU-speler van vorig jaar, Ierland, heeft zijn positie in de ranglijst verbeterd met zeven plaatsen (41e).

De Europese Unie als geheel staat op de 22e plaats, Duitsland op de 23e plaats (beide "medium"). "De EU is een paar plaatsen naar beneden gegaan maar zou weer hoger kunnen komen als het de aanbeveling van de nieuwe president van de Europese Commissie zou volgen en de emissiereductiedoelstelling van -40% naar -55% tegen 2030 (vergeleken met 1990) zou brengen. Ook zou de EU een langetermijnstrategie moeten hanteren om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken”, zegt Prof. Dr. Niklas Höhne van NewClimate Institute.

Slechts twee G20-landen leiden de ranglijst - acht helemaal onderaan

China, de grootste wereldwijde uitstoter, verbetert opnieuw zijn rangorde enigszins naar de 30e plaats ("medium"). China scoort met een zeer goede prestatie voor zijn toegenomen aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix in de afgelopen jaren en relatief goede beleidsbeoordelingen. De slechte prestaties in emissies en energie-efficiëntie wegen echter nog steeds zwaar. Als China zijn uitgebreide plannen voor nieuwe kolengestookte energiecentrales implementeert, is er een risico op een ernstige terugval naar de onderkant van de ranglijst.

Hoewel slechts twee G20-landen, het VK (7e) en India (9e), in de categorie ‘hoog’ staan, blijven acht G20-landen in de slechtste categorie van de index (‘zeer laag’) zitten. Australië (56e van 61), Saoedi-Arabië en vooral de VS presteren bijzonder slecht - de VS presteert voor de eerste keer het slechtst. Onder de regering Trump wordt de VS in bijna alle categorieën als 'laag' of 'zeer laag' beoordeeld. In de categorie klimaatbeleid presteerde alleen Australië slechter, met 0 uit 100 mogelijke punten op basis van de beoordeling van klimaatdeskundigen in het land. "Deze beoordeling toont opnieuw aan dat met name de grote klimaatvervuilers nauwelijks iets doen voor de transformationele verschuiving die we nodig hebben. Om potentieel onomkeerbare klimaatverandering te vermijden moeten we immers de uitstoot sterk verminderen. Indien het aspect verbetering van klimaatfinanciering en steun van rijke landen voor verlies en schade bij  armere landen ook zou meetellen in de ranking, dan zouden Europese landen overigens ook veel lager eindigen in de scores ", aldus Dr. Stephan Singer van het Climate Action Network (CAN), mede-uitgever van de CCPI.

 

Voor alle commentaar:

Laurien Spruyt, BBL, +32 496 92 50 07, [email protected]

Koen Stuyck, WWF, +32 499 70 86 41, [email protected]

Noe Lecocq, IEW, +32 495 67 19 20, [email protected]

 

Meer informatie voor redacteurs:

 

  • De Climate Change Performance Index van Germanwatch en NewClimate Institute gepubliceerd samen met het Climate Action Network (CAN) is een rangorde van de 57 landen (nieuw: Chili) en de EU, gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De vier beoordeelde categorieën zijn: BKG-emissies (40%), hernieuwbare energie (20%), energieverbruik (20%) en klimaatbeleid (20%). Dit laatste is gebaseerd op expertbeoordelingen door ngo's en denktanks uit de respectieve landen. Binnen de categorieën BKG-emissies, hernieuwbare energie en energiegebruik evalueert de CCPI ook wat in zoverre de respectieve landen voldoende actie ondernemen om op schema te zijn in de richting van het wereldwijde doel van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ver onder 2 ° C. Daarom is de CCPI een belangrijk instrument om de transparantie in de internationale klimaatpolitiek te verbeteren en maakt het een vergelijking mogelijk van inspanningen op het gebied van klimaatbescherming en de vooruitgang die door afzonderlijke landen wordt geboekt.
  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE