België zakt 5 plaatsen op internationale klimaatranglijst

België zakt 5 plaatsen op internationale klimaatranglijst

Marrakech, 16 november 2016 – België zakt vijf plaatsen en bekleedt de 12de plaats op de Climate Change Performance Index, een jaarlijkse ranglijst opgesteld door Germanwatch en Climate Action Network (CAN) Europe, die de impact van het klimaatbeleid van de meest vervuilende landen met elkaar vergelijkt. De achteruitgang is het gevolg van een vertraagde groei van hernieuwbare energie en de uitstoot van de industrie.

De Climate Change Performance Index (CCPI) die deze woensdag werd gepubliceerd, is een internationale ranglijst die een objectieve vergelijking wil bieden van de klimaatinspanningen van 58 landen, samen goed voor 90% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het podium, dat is voorbehouden aan landen die een voldoende sterk klimaatbeleid voeren om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs – de opwarming ver onder 2°C houden en blijven ijveren voor maximaal 1,5°C – te behalen, blijft vooralsnog leeg. Geen enkel land voldeed aan de criteria. Vandaar dat Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk resp. slechts de 4e, 5e en 6e plaats innemen. België zakt van de 7e naar de 12e plaats.

Hoewel hernieuwbare energie in ons land het afgelopen decennium een zekere ontwikkeling heeft gekend, vertraagt deze de laatste tijd. Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix blijft bovendien ruim onder het Europese en zelfs het wereldwijde gemiddelde. Om de Belgische inspanningen in lijn met het akkoord van Parijs te brengen, moet de uitbouw van hernieuwbare energie dringend versnellen. Hiervoor is een duidelijke en ambitieuze doelstelling nodig. Ook een stabiel financieringskader én tariefzetting draagt bij aan een gunstig investeringsklimaat. Zowel een snelle uitstap uit kernenergie als een hogere CO2 -prijs in de Europese emissiehandel zijn cruciale voorwaarden.

Daarenboven neemt België in sommige klimaatdossiers een negatieve houding aan. Zo hebben de Gewesten en het federale niveau, onder druk van de industrie, voorgesteld om het Europese systeem voor emissiehandel sterk te verzwakken. Onder het Belgische voorstel zouden de grote uitstoters een groter aandeel gratis uitstootrechten krijgen. Dit is niet alleen een ongerechtvaardigd geschenk aan de vervuilers, maar hierdoor dreigt ons land ook 500 miljoen euro aan klimaatinkomsten mis te lopen – en dit in een begrotingscontext die een adequate financiering van het klimaatbeleid bemoeilijkt. De milieu- en natuurorganisaties vragen de Belgische overheden het emissiehandelssysteem op Europees niveau net te versterken en niet af te zwakken, zodat de industrie geholpen wordt in hun transitie naar een klimaatneutrale economie.

Ons land bekleedt nu nog een eervolle positie in de CCPI ranglijst, maar de recente achteruitgang is een waarschuwing die serieus moet worden genomen. Met de voorgestelde klimaatmaatregelen kan België haar positie handhaven maar belangrijker is dat ook ons land zijn steentje bijdraagt aan de wereldwijde oplossing voor een ontsporend klimaat.

 

Het rapport Climate Change Performance Index 2017 is hier te vinden (in het Engels): https://germanwatch.org/en/ccpi.