BBL, WWF en Natuurpunt tekenen bezwaar aan tegen voorbarige ontbossing door INEOS

BBL, WWF en Natuurpunt tekenen bezwaar aan tegen voorbarige ontbossing door INEOS

BBL, WWF en Natuurpunt hebben gezamenlijk bezwaar ingediend tegen de ontbossingsaanvraag met bijhorende milieueffectenbeoordeling van petrochemisch bedrijf Ineos in de Antwerpse haven. “Bos kappen voor installaties waarvan nog niet geweten is of ze vergund geraken, is voorbarig. We vragen ook garanties dat de nieuwe installaties passen in een koolstofneutraal en circulair Vlaanderen”, zeggen de milieu- en natuurorganisaties. 
 

Op de site langs de Scheldelaan en aan het kanaaldok in Lillo, waar Ineos de nieuwe installaties wil plaatsen, staat momenteel 55 hectare bos. Met een project-milieueffectenrapport heeft het bedrijf de toelating gevraagd om het bos te kappen. Nochtans heeft Ineos nog geen vergunningen op zak voor de propaandehydrogenatiefabriek en ethaankraker die het er wil bouwen. Waarom het bos kappen, als het nog niet zeker is of de installaties er überhaupt mogen komen? 

Voor Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en WWF is de zogeheten salamitechniek - waarbij een milieuvergunningsaanvraag voor één project opgeknipt wordt in verschillende onderdelen om zo een beoordeling van de totale impact van het project te omzeilen - niet aanvaardbaar. Het Hof van Justitie heeft daar in eerdere rechtspraak al meerdere malen voor gewaarschuwd.
 

Geen garanties rond klimaat en circulariteit

Ten laatste in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen in Europa netto herleid zijn tot nul, en moet het grondstoffengebruik circulair zijn. De installaties van Ineos zullen de komende decennia miljoenen tonnen broeikasgassen uitstoten. Tot op vandaag ontbreken de beleidsmatige en technologische garanties dat beide installaties passen in een koolstofneutrale en circulaire economie. Nochtans is dit noodzakelijk om te voldoen aan de Europese engagementen. De natuur- en milieuorganisaties roepen om die reden de toekomstige Vlaamse regering op om werk te maken van de koolstofneutraliteit voor 2050, en daarbij ook een werkbaar plan uit te tekenen voor de zware industrie.