In Azië dreigt een derde van de beschermde gebieden de tijgers te verliezen die er leven

In Azië dreigt een derde van de beschermde gebieden de tijgers te verliezen die er leven

Brussel, 28 februari 2018 - WWF en 10 andere natuurbeschermingsorganisaties onderzochten samen met overheden van tijgerlanden de toestand van de beschermde gebieden waar de soort leeft. Honderd of meer gebieden waar ongeveer 70% van de wilde tijgers in de wereld woont, zijn beoordeeld. De resultaten zijn zorgwekkend: slechts 13% van de zones voldoet aan de internationale normen. Ten minste een derde van de gebieden loopt het risico om de tijgers die ze herbergen, kwijt te raken. Alarmerend is ook dat de meeste risico gebieden zich in Zuidoost-Azië bevinden, waar de tijgerpopulatie de afgelopen tien jaar reeds drastisch is afgenomen.

Dit is de eerste en belangrijkste evaluatie van gebieden voor het behoud van tijgers in Azië. Om ervoor te zorgen dat deze beschermde gebieden worden beheerd om de soort te behouden, moeten ze voldoen aan de criteria van CA|TS, ‘Conservation Assured Tiger Standards’. Effectief management is daarom de meest geschikte actie om het verval van wilde tijgers te stoppen en de trend te keren. "Om dit te bereiken, is het absoluut noodzakelijk om op lange termijn te investeren in de beschermde gebieden waar tijgers leven, en deze verantwoordelijkheid ligt bij de regeringen van de tijgerlanden", zegt S.P. Yadav, adjunct-secretaris-generaal van het ‘Global Tiger Forum’.

 

Langetermijninvesteringen of het risico lopen tijgerpopulaties kwijt te raken!

85% van de onderzochte gebieden hebben geen effectieve anti-stroperijpatrouilles. Nochtans blijft stropen een van de grootste bedreigingen voor grote katten. Bovendien beschikt 61% van de beschermde gebieden in Zuidoost-Azië over zeer beperkte middelen om stropers te bestrijden.

De te kleine investeringen van Zuidoost-Aziatische regeringen zijn aangewezen als een van de redenen voor het wanbeheer van deze ‘beschermde gebieden’. Als overheden hun inspanningen niet verhogen om deze gebieden effectief te beschermen, kunnen tijgerlanden opnieuw geconfronteerd worden met de catastrofale achteruitgang die ze de afgelopen decennia hebben meegemaakt. "Deze financiering is dringend nodig, in het bijzonder voor veel van de gebieden in Zuidoost-Azië om het herstel van de tijgerpopulaties te ondersteunen", aldus Michael Baltzer, voorzitter van de Raad van Bestuur Raad | TS en hoofd van het ‘Tiger Alive Initiative’ van WWF.

"De resultaten van dit rapport bieden landen een manier om weloverwogen beslissingen te nemen om het behoud van tijgers te bevorderen. Dit zou helpen bij het opstellen van een duurzaam traject dat natuurparken, mensen en tijgers helpt om samen te gedijen”, zei Sugoto Roy, coördinator van het Tijger Habitat Conservatie Programma van de IUCN.

Ter herinnering: in 2010 nodigde WWF de 13 tijgerlanden uit op een top in Sint-Petersburg. Alle staten hebben toen toegezegd om het aantal wilde tijgers te verdubbelen tegen 2022. De vele acties sindsdien, met name in India, hebben een licht herstel opgeleverd en het aantal wilde tijgers wordt vandaag geschat op 3890. Dit is nog steeds te weinig en het dier blijft een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld.

Op 3 maart wordt ‘World Wildlife Day’ gevierd onder de vlag van de bescherming van grote katten. Dit rapport is een tijdige herinnering aan de noodzaak om het leefgebied van wilde tijgers veilig te stellen en lokale gemeenschappen te betrekken bij het beschermen en overleven van deze majestueuze soort.

 

LINKEN

Download het rapport hier

Tijger Campagne van WWF

 

 

Meer informatie

Koen Stuyck | Press Coördinator & woordvoerder | WWF Belgium | [email protected] | 02 340 09 67 – 0499 70 86 41

 

Noot aan de redactie

  • U kan onze persberichten en rapporten terug vinden op http://www.wwf.be/pers
  • WWF is één van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE