29 november = Internationale dag van de jaguar (en die komt geen dag te vroeg)

29 november = Internationale dag van de jaguar (en die komt geen dag te vroeg)

Brussel – Vandaag 29 november is het voor de eerste keer internationale dag van de jaguar. Dat hebben de UNDP (Ontwikkelingsprogramma van de VN), WWF, WCS (Wildlife Conservation Society) en Panthera verklaart op de biodiversiteitstop in Egypte. Ze kondigden meteen ook een regionaal actieplan af dat deze iconische soort en zijn leefgebieden op het Amerikaanse continent moet redden. WWF-België startte 2 weken geleden nog met een campagne ‘Big cats save big cats’ om steun te vragen bij het Belgische publiek voor projecten in Suriname en Ecuador.

Op de biodiversiteitstop in Sharm-El-Sheikh vorige week werd de eerste internationale dag van de jaguar afgekondigd. Die zal plaatsvinden op 29 november. Een initiatief dat niets te vroeg komt, want de jaguar is weer een iconische soort die het niet goed doet. Met nog slechts 15.000 zijn ze nog in het wild en hun verspreidingsgebied dat zich eens uitstrekte van het Zuiden van de Verenigde Staten tot helemaal in Zuidelijk Argentinië is verschrompeld tot minder dan de helft.

 

Akelige vaststellingen in Surinaamse regenwoud

Symptomatisch voor de toestand van de jaguar populatie in het Amazonegebied is het verhaal dat de programmadirecteur en een medewerker van WWF-België onlangs mee naar huis brachten. Zij waren samen met collega’s van WWF Guianas op veldbezoek diep in het tropische regenwoud van Suriname, in de buurt van de grens met Frans Guyana. In dat tot voor kort ongerepte gebied manifesteert zich een groot probleem met goudwinning. Het zijn vaak Brazilianen met goudkoorts (de zogenaamde garimpeiros) die aangetrokken worden door de belofte van snelle winsten en het regenwoud in trekken op zoek naar een nieuw Eldorado. De illegale en ongereguleerde ontginning brengt echter allerlei problemen met zich mee, zoals stroperij, vervuiling en prostitutie. Door de onorthodoxe methoden van de goudwinners komen er grote hoeveelheden van de giftige kwik in de grond en de waterlopen terecht, nefast voor de inheemse bevolking én vissen.

De WWF-medewerkers stootten tijdens hun bezoek aan dergelijke nederzetting op twee vers gestroopte jaguars. Het feit dat verschillende onderdelen van de dieren reeds werden klaargemaakt om geëxporteerd te worden wijst erop dat het niet gaat om een alleenstaand geval, maar dat de internationale handel in bedreigde soorten zijn tentakels uitstrekt tot in deze afgelegen en wetteloze voorposten. Stroperij is een soort ‘spinoff’ geworden van de goudwinning. 

 

Internationaal actieplan voor de jaguar moet hoop brengen

Het bovenstaande voorbeeld illustreert hoe de achteruitgang van de jaguar symbool staat voor de degradatie en het verdwijnen van zijn leefgebieden. WWF vraagt aandacht voor de jaguar, cultuursymbool voor de inheemse volkeren. Daarom dat op de CBD COP14 in Egypte een actieplan werd  afgekondigd voor de Jaguar. Dat omvat 4 grote onderdelen:

  1. Ontwikkeling en uitvoering op nationaal niveau van de strategieën voor bescherming o.a. tegen de stroperij, in de verschillende landen en mits grensoverschrijdende inspanningen;
  2. Samenwerking in gans Latijns Amerika voor bescherming van de habitat en het verbinden van de leefgebieden met jaguar corridor
  3. Versterken van het samenleven tussen mens en jaguar met sensibilisering,  versterken van de rechten van de inheemse bevolking en gebruik maken van de kennis van de inheemse volkeren
  4. Zoeken naar economische systemen en acties gericht op het behoud van jaguars en bijbehorende ecosystemen.

 

WWF-België werkt al verschillende jaren samen met lokale partners in Suriname en Ecuador. Zo plaatsten we 300 cameravallen om de jaguarpopulatie in Ecuador te bepalen. We werkten mee aan de erkenning van 770.000 hectaren natte gebieden, die op de ‘wetlands of international importance’ werden geplaatst. We financierden de training van vrouwen en mannen uit de lokale Kichwa bevolking, zodat ze hun gebieden zelf beter kunnen beschermen. In totaal droegen we bij tot het beschermen van 60 miljoen hectare aan tropisch regenwoud.

Met het geld dat de jaguar campagne nu ophaalt zal WWF-België investeren in het versterken van de lokale bevolking om de jaguar en zijn leefgebieden beter te kunnen berschermen. WWF zal daarmee ook helpen om meer gebieden een beschermd status te geven en een beter wettelijke bescherming te bekomen bij de landen.

 

Foto- en videomateriaal verkrijgbaar op aanvraag.

 

Noot aan de redactie

  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.