2022, Jaar van de Tijger: WWF viert zeldzame overwinning, de soort is eindelijk weer in opmars

2022, Jaar van de Tijger: WWF viert zeldzame overwinning, de soort is eindelijk weer in opmars

 

image received via email

© Suyash Keshari / WWF-International

Brussel, 31 januari 2022 - Om het Jaar van de Tijger te vieren, dat deze dinsdag begint, blikt WWF terug op de vooruitgang die is geboekt sinds 2010, toen de 13 landen in het verspreidingsgebied van de tijgersoort een ambitieus doel stelden: een verdubbeling van het aantal tijgers in het wild. Deze ambitie en vastberadenheid hebben de tijgerpopulaties wereldwijd doen toenemen, maar er blijven uitdagingen, vooral in Zuidoost-Azië, waar de grote kat nog steeds wordt bedreigd door stroperij en habitatverlies.

Op dinsdag 1 februari wordt de start van het Maanjaar van de tijger gevierd, 's werelds grootste kat. Bij deze gelegenheid kondigt het WWF in een nieuw rapport aan dat de achteruitgang van de soort, die al een eeuw lang werd waargenomen, is omgebogen. Dit is een zeldzaam succesverhaal op het gebied van instandhouding, want ondanks de geleverde inspanningen is de druk op de soort en zijn habitat extreem. De tijger leeft nog steeds in het wild in enkele oerwouden en vlakten in Azië en het Russische Verre Oosten. Hij wordt met uitsterven bedreigd, vooral door stroperij, maar ook door de vernietiging van habitats.

In het vorige jaar van de tijger, 2010, was de populatie op zijn laagst, met 3.200 individuen in het wild. Dat was het jaar van de allereerste internationale bijeenkomst voor het behoud van de soort. De ‘Tijgertop’ in Sint-Petersburg vormde het begin van een nooit eerder geziene samenwerking tussen de regeringen van de 13 landen waar de soort voorkomt en leden van de wereldgemeenschap voor natuurbehoud. Er werd een actieplan opgezet om de soort te beschermen, met de ambitie om een verdubbeling van de wereldpopulatie van wilde tijgers te realiseren.

Instandhoudingssuccessen op verschillende gebieden

Op sommige gebieden is succes geboekt en in sommige gevallen zijn de verwachtingen overtroffen. In het rapport van WWF wordt uiteengezet hoe het gebruik van een instrument voor ruimtelijke monitoring (SMART), in combinatie met andere instandhoudingsmaatregelen, heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal tijgers in het Royal Manas National Park, Bhutan. Het aantal tijgers is verdrievoudigd in een nationaal park in Rusland, dat ook gewijd is aan het behoud van de luipaarden. China herbergt nu 's werelds grootste beschermde gebied voor tijgers en het Khata Forest Conservation Area, dat een grensoverschrijdende corridor vormt tussen India en Nepal, is met een factor 30 in omvang toegenomen. Deze doorgangsplaats, die waardevolle habitats van soorten opnieuw met elkaar verbindt, is in de afgelopen vijf jaar door 46 verschillende tijgers gebruikt.

Strikken en habitatverlies: tijgers nog steeds bedreigd

Hoewel deze vooruitgang moet worden gevierd, is het van essentieel belang te erkennen dat dit broze overwinningen zijn, die helaas niet in alle delen van Azië zijn behaald. De tijgerpopulaties in Maleisië zijn sterk afgenomen, en de soort is nu waarschijnlijk uitgestorven in Cambodja, Laos en Vietnam. Tijgers worden daar ernstig bedreigd door de jacht en het zetten van vallen. De aanwezigheid van strikken, ruwe vallen gemaakt van draad, nylon of touw, is thans de grootste bedreiging voor de langdurige aanwezigheid van tijgers in Zuidoost-Azië. Onderdelen van hun lichaam zijn erg gegeerd omwille van allerlei toegedichte medicinale eigenschappen (zonder wetenschappelijke grond).

Hoewel het aantal wilde tijgers wereldwijd toeneemt, is hun verspreidingsgebied verder afgenomen en zijn tijgers nu beperkt tot minder dan 5% van hun historische verspreidingsgebied. Nu we het maanjaar van de tijger ingaan, is het dringend noodzakelijk de wereldwijde inspanningen voor het herstel van de soort voort te zetten en alle maatregelen te versterken die nodig zijn om een duurzame toekomst voor de soort te waarborgen.

Een nieuwe Tijgertop in september

De tweede mondiale tijgertop, op 5 september 2022 in Vladivostok, Rusland, is de volgende mijlpaal voor de toekomst van tijgerbescherming. Staatshoofden en ministers van landen waar tijgers voorkomen zullen samen met andere wereldleiders en intergouvernementele instanties, NGO's en natuurbehoudsdeskundigen de volgende fase van het ‘Global Tiger Recovery Program’ vastleggen. "De Tijgertop van 2010 heeft een ongekende reeks initiatieven voor tijgerbehoud in gang gezet. De resultaten laten zien wat kan worden bereikt door samenwerkingsverbanden op lange termijn voor het herstel van soorten. De toewijding van veldteams, natuurbeschermingspartners en gemeenschappen die in tijgergebieden leven, heeft tot deze buitengewone resultaten geleid," aldus Stuart Chapman, hoofd van de Tiger Summit.

Bescherming van de tijger en zijn habitat

WWF steunt de belangrijkste activiteiten voor het behoud van de tijger en zal dit blijven doen: effectief beheer van beschermde gebieden, bestrijding van de illegale handel in wilde dieren en de vraag naar producten van tijgerstroperij. Na 2022 zal WWF samenwerken met dorpen en gemeenschappen in het tijgergebied om de ecosysteemconnectiviteit te versterken, de herintroductie van de tijger in zijn vroegere verspreidingsgebied te bevorderen, conflicten tussen mens en dier te verminderen en de grensoverschrijdende beschermingsinspanningen verder op te voeren. Dit instandhoudingsprogramma sluit ook aan bij bredere milieuprioriteiten zoals aanpassing aan en matiging van klimaatverandering, bodemdegradatie en herstel van ecosystemen.