1 jaar Belgian Alliance for Climate Action: Al 84 bedrijven nemen het voortouw om klimaatneutraal te worden in België

1 jaar Belgian Alliance for Climate Action: Al 84 bedrijven nemen het voortouw om klimaatneutraal te worden in België

PERSBERICHT

1 jaar Belgian Alliance for Climate Action: Al 84 bedrijven nemen het voortouw om klimaatneutraal te worden in België

image received via email

Brussel, 21 oktober 2021 – De ‘Belgian Alliance for Climate Action’ vierde vandaag haar 1e verjaardag. Dit initiatief van WWF-België en The Shift kende een vliegende start met ondertussen 84 leden, die samen 278.503 werknemers tellen en 81 miljard omzet vertegenwoordigen. De leden verbinden zich tot het opstellen van Science Based Targets. Deze CO2-reductiedoelstellingen zetten bedrijven en organisaties op weg om hun emissies af te bouwen zodat ze in lijn komen met de Parijs doelstelling van max. 1,5° opwarming. Daarmee maken deze vooruitziende bedrijven zichzelf klaar voor de toekomst.

Pandemie, enorme bosbranden, mislukte oogsten als gevolg van droogte, overstromingen… Net zoals velen zien bedrijfsleiders en directieleden met stijgende ongerustheid hoe de effecten van een ontsporende klimaatverandering vroeger dan verwacht toeslaan. Ze maken zich zorgen over het welzijn van hun werknemers, over de continuïteit van hun bedrijf en of hun organisatie in staat zal zijn de schokken op te vangen als nieuwe rampen de economie zware slagen toebrengen.

Bedrijfsleiders beseffen ook dat ze een deel van de oplossing kunnen zijn. Het is echter niet altijd duidelijk hoe de doelstellingen van het akkoord van Parijs moeten vertaald worden naar het bedrijfsniveau en welke ijkpunten ze moeten hanteren. De Belgian Alliance for Climate Action brengt gemotiveerde organisaties samen met gelijkgezinden en nuttige contacten, ze deelt kennis ter zake en help hen op deze manier ook om tijd en middelen te besparen.

Bedrijven en middenveld spelen cruciale rol in transitie

Het laatste IPCC-rapport (augustus 2021) was heel duidelijk: we moeten nu onze uitstoot drastisch verminderen. Het klimaatakkoord van Parijs is ondertekend door regeringen. Vandaag zijn de nationaal vastgestelde bijdragen van de ondertekenende landen (NDC’s of ‘Nationaly Determined Contributions’) onvoldoende en zullen leiden tot een temperatuurstijging van bijna 3°C [RS1] [RS2] [RS3] in vergelijking met het pre-industriële niveau. Daarom is het belangrijk dat alle actoren in de maatschappij zich engageren voor een koolstofvrije samenleving.

[RS4] [RS5] [RS6] Onderzoek toont aan dat gecombineerde inspanningen van steden, regio's en bedrijven kunnen leiden tot 16 Gt CO2/jaar extra emissiereducties, die, indien gerealiseerd, zouden helpen de huidige trajecten te beperken tot bijna 2°C, zelfs met ongewijzigde NDC's. De Belgian Alliance for Climate Action wil dan ook nog veel meer organisaties helpen hun impact op de planeet te reduceren.

Science Based Targets

Elke organisatie die zich aanmeldt als lid van de Belgian Alliance for Climate Action moet, in de persoon van zijn CEO, een engagementsverklaring ondertekenen waarin die verklaart dat binnen ten laatste een jaar het bedrijf zich zal inschrijven bij het Science Based Targets Initiative (SBTi), om het proces te starten dat moet leiden naar een wetenschappelijk verantwoord pad richting klimaatneutraliteit. Twee jaar later moet het bedrijf over goedgekeurde Science Based Targets (SBTs) of, met andere woorden, CO2 reductiedoelstellingen beschikken waarmee het aan de slag kan. Door zich aan te sluiten bij SBTi engageren bedrijven zich ook om jaarlijks hun voortgang openbaar te maken.

Eén jaar nadat de BACA boven de doopvont werd gehouden telt het netwerk 84 leden, waarvan 7 BEL 20 bedrijven zijn zoals o.m. Cofinimmo en Proximus. Een derde van de leden heeft ondertussen gevalideerde Science Based Targets. Eens de SBT’s zijn goedgekeurd moeten alle partners in de aanvoerketen zich ook engageren, omdat het de bedoeling is dat het volledige traject van de bedrijfsoutput binnen de grenzen van de Parijs doelstelling van 1,5° wordt gebracht.

De verplichting om ook alle bedrijven in de aanvoerketen in lijn te brengen met de eigen SBT’s is een belangrijke multiplicator voor klimaatactie, omdat vele organisaties die aanleveren voor SBT-bedrijven de voordelen gaan inzien van het zich voorbereiden op de toekomst. Bovendien kunnen organisaties met SBT’s overheden aanzetten om de lat voor klimaatbeleid hoger te leggen.

Wereldwijd hebben 973 organisaties met Science Based Targets hun gecombineerde emissies met 25% verminderd tussen 2015 en 2019. Dit komt overeen met 302 miljoen ton CO₂ of 78 kolengestookte elektriciteitscentrales. Het aantal SBT engagementen verdubbelde in 2020 tegenover de periode 2015-2019. Van de 1970 bedrijven die wereldwijd zich geëngageerd hebben voor SBT, zijn er nu 970 bedrijven met vastgelegde doelen en een uitgestippeld pad.


 

 

 

Meer informatie :

Koen Stuyck, woordvoerder WWF België, [email protected], +32 499 70 86 41

 

 

 

Over WWF:

WWF is al 60 jaar een van ‘s werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoud organisaties met meer dan vijf miljoen leden en donateurs en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. WWF werkt samen met anderen om de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. De komende 10 jaar worden cruciaal om de grootste bedreigingen voor de natuur en voor onszelf aan te pakken.

EINDE