.

.

Beste politici,

In de afgelopen maanden is er meer dan ooit tevoren gesproken en geschreven over ‘het klimaat’. Steeds luider klinkt de roep van jongeren, wetenschappers, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties en vele burgers om de klimaatopwarming aan te pakken. Iets wat u eigenlijk al beloofd heeft: België ondertekende immers het klimaatverdrag van Parijs, waarbij we ons ertoe verbinden alles te doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar een maximum van 1,5 graden.

Intussen is 74% van de bevolking vragende partij om de klimaatopwarming aan te pakken. Tegelijk stellen burgers zich terechte vragen. Ze vragen wat het concreet plan is? Of het aanpakken van de klimaatopwarming wel realistisch en betaalbaar is? En zelfs: is het al niet te laat?

Daarom: laat het ons eens worden over de essentie. Ja, deze en ook de vorige generaties hebben veel gedaan om meer welvaart en welzijn te creëren. Neen, de wereld is nog niet meteen naar de vaantjes. Maar de manier waarop we vandaag leven, brengt onherroepelijk schade toe aan de aarde, haar klimaat en daardoor ook aan de levenskwaliteit van de volgende generaties. Gelukkig kan deze generatie er nog iets aan doen.

Veel van de oplossingen zijn er al: warmtenetten, windmolens, fietsostrades, waterstof en nog veel meer. Dit is een oproep aan u, politici, om het over partijgrenzen heen eens te worden: zorg voor de duw die ze betaalbaar maakt voor iedereen en breed ingang doet vinden. Laten we in de komende dertig jaar ons land omvormen tot een nieuw soort België, een land waarin we onze manier van wonen, onze mobiliteit, onze elektriciteitsproductie en onze industrie zo veranderen dat dit gevoelig minder ten koste gaat van het klimaat en van de volgende generaties.

Jazeker, het gaat om een complexe omslag, die goed moet worden doordacht. Om de klimaatneutrale alternatieven te bouwen, is er een investeringsplan op lange termijn nodig. Dit gaat geld kosten, 4 tot 7 miljard euro per jaar. Maar op termijn besparen we jaarlijks de meer dan 10 miljard die we vandaag betalen aan olie en gas uit het buitenland. We moeten ook burgers en bedrijven stimuleren om hun gedrag aan te passen, op zo’n manier dat de tegenstelling tussen arm en rijk niet verder toeneemt en de competitiviteit van onze bedrijven niet in het gedrang komt. Ook dat is niet eenvoudig. Laat u dan ook bijstaan, beste politici. Experts, wetenschappers, ondernemers, organisaties: ze staan klaar met uitgestoken hand om jullie te helpen bij het uitdenken van zo’n uitdagend langetermijnplan.

Laat ons samen een wervend verhaal schrijven. De transitie zal immers leiden tot veel duurzame economische activiteit. Onze ondernemingen kunnen de oplossingen bieden die de hele wereld weldra nodig heeft. We zullen allemaal gezondere lucht inademen en minder getroffen worden door ziektes ten gevolge van vervuiling en uitstoot. Laat ons dus ambitie tonen. Maak een akkoord over partijgrenzen heen om België klimaatneutraal te maken voor 2050. Laat ons deze doelstelling verankeren en het pad uitstippelen om daar te geraken. Laat ons samen een proces opstarten om tot een evenwichtig langetermijnbeleid te komen. Dat is de kernboodschap van Sign for my Future. Dat is wat we verschuldigd zijn aan de generaties na ons. Daaraan zijn wij bereid mee te werken. Daarin willen wij onze verantwoordelijkheid nemen.