Onze projecten

Bescherm de biodiversiteit gericht en efficiënt

Onze projecten zijn het hart van ons werk. We kunnen wel grote dromen uitspreken, zonder concrete actie geraken we nergens. Daarom maken we van onze dromen doelen, en maken we plannen om deze doelen te behalen: Geen verlies van leefgebieden, geen soortenextinctie en onze voetafdruk halveren! De projecten die deze doelen najagen worden gesteund door onze donoren, groot en klein, en we leggen verantwoording af aan hen. Daarom volgen we ze nauwgezet op en communiceren we open en transparant erover. Ontdek ze hier!

Andere filters
Thema
Regio
Afgelopen
Projecten op het terrein
Wereld
0 Habitatverlies

Bosbranden in Turkije

Bestrijding van branden in de regio's Antalya en Mugla, en de rehabilitatie van gewonde wilde dieren.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Wereld
0 Habitatverlies

Bosbranden in Griekenland

Bosbranden in Griekenland bestrijden, de natuur steunen en zoveel mogelijk toekomstige branden voorkomen.
Afgelopen
Projecten op het terrein
België
0 Habitatverlies

Natuurgebied De Kuifeend

De biodiversiteit en de terugkeer van heel wat vogelsoorten bevorderen in het Antwerpse havengebied.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Mekongregio
0 Habitatverlies

De vloedbossen van de Mekong

WWF zet zich samen met de lokale gemeenschappen en overheden in voor de bescherming van de Mekong.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Mekongregio
0 Habitatverlies

Dawna-Tenasserim

De tijger en zijn leefgebied beschermen in de regio en de milieu-impact van nieuwe wegeninfrastuctuur beperken.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Amazonegebied
0 Habitatverlies

Hoop voor het Amazonegebied

Na de verschrikkelijke branden van 2019 richt WWF zich op preventie en het ecologische herstel van de getroffen gebieden.