WWF otterland header WWF otterland header

We maken van België een klein otterparadijs

De otter liet zich 30 jaar lang niet zien in België. Was hij er gewoon niet of verstopte hij zich te goed? Sinds 2012 duiken er af en toe sporen op die wijzen op de aanwezigheid van een otter op verschillende plaatsen in België. We treffen zulke sporen steeds vaker aan en willen de otter een warm welkom in België geven. Maar voordat de otter België terug als een geschikte habitat zal beschouwen, ligt er op veel plaatsen nog wel wat werk op de plank. We stropen onze mouwen op en gaan aan de slag, want 2021, dat is het Jaar van de Otter!

 

De otter verdween uit onze contreien omdat het visbestand in onze waterlopen terugviel, er veel vervuiling was en de natuur steeds verder versnipperde.

Dankzij vele inspanningen gaat het vandaag wat beter met de waterkwaliteit en het visbestand. Er wordt ook gewerkt aan rivierherstelprojecten. WWF, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en UAntwerpen brachten een studie uit waaruit bleek dat de Scheldevallei veel opportuniteiten heeft voor de otter. Daarom startte WWF samen met lokale en nationale partners het project Otterland om samen van deze regio een klein otterparadijs te maken. Ook op andere plaatsen, zoals in het Maasbekken en in de Antitankgracht, wordt er door partners gewerkt aan het ottervriendelijk maken van de riviervalleien.

Werkkaart project Otterland

Daarnaast starten we lokale en strategische samenwerkingen op en zetten we in op communicatie, beleving en participatie zodat België de otter de otter met open armen ontvangt. De Ottertentoonstelling, die de komende jaren door Vlaanderen reist, is hiervan het beste voorbeeld. Raadpleeg de agenda om te kijken wanneer de expo bij jou in de buurt is.

agenda olga expo

Resultaten

 1. 2020: In kaart brengen van de doelstellingen en knelpunten voor otter in “Otterland”
 2. 2020: Vergroten van capaciteit en verspreiding van kennis door uitwisselingen over otter in binnen- en buitenland.
 3. 2021: Opstart samenwerkingsverbanden met stakeholders
 4. 2021: Opmaak van actieplan “Otterland”

Video club

 

 • Regio
  Rivierpark Scheldevallei - België
 • Duur
  2018-2027
 • Doel
  Van deze regio opnieuw een samenhangend valleisysteem maken dat kan fungeren als leefgebied voor otter, met de Sigmagebieden als uitgangspunt. Door deze te verbinden met andere natuurgebieden, waterpartijen en rivieren werken we de knelpunten weg.

Partners

ANB

RLRL

RLSD