WWF tigre tijger header2 WWF tigre tijger header2

Tijger

Op een eeuw tijd hebben we 97% van de tijgers verloren. Er leven er vandaag amper 3 890 in het wild, wereldwijd. Een eeuw geleden waren ze nog met meer dan 100 000. De tijger kan dan wel een van de sterkste roofdieren ter wereld zijn, toch wordt hij met uitsterven bedreigd.

 

Met zijn soepele pas en zijn machtige kaken is de tijger misschien wel het indrukwekkendste dier van het dierenrijk. De koning van de jungle noemen ze hem. De tijger is de grootste, meest iconische en een van de meest bedreigde van alle katachtigen.

Bedreigingen voor de tijger

In de loop van de vorige eeuw kende de populatie wilde tijgers een dramatische daling van meer dan 100 000 individuen naar minder dan 4 000. De tijger heeft met talrijke bedreigingen te kampen:

 • Degradatie of vernietiging van zijn habitat: door landbouw, de ontginning van hout en de aanleg van wegen moeten de tijgers in kleine gebieden zien te overleven, afgesneden van hun soortgenoten.
 • Stroperij en illegale handel: ondanks een internationaal handelsverbod blijft de stroperij een van de belangrijkste bedreigingen. De vacht, klauwen en tanden worden beschouwd als trofeeën en het vlees als een delicatesse. Verschillende delen van de tijger worden bovendien gebruikt in de traditionele Aziatische geneeskunde omdat er geneeskrachtige eigenschappen aan worden toegeschreven.
 • De beschikbaarheid van prooien: stropers jagen ook op de prooien van tijgers, waardoor hun voedselvoorraden slinken. Hierdoor verlaten de tijgers soms hun leefgebieden en belanden ze in de steden waar ze de bevolking angst aanjagen en vaak worden gedood.

WWF maakt het verschil

Om de daling van de populaties tegen te gaan, die zou kunnen leiden tot de verdwijning van de soort, hebben 13 Aziatische landen zich in 2010 geëngageerd om het aantal tijgers in het wild te verdubbelen tegen 2020, het volgende Chinese jaar van de Tijger. Het doel voor 2050 is om een populatie van 20 000 tijgers in het wild te bereiken. Dit initiatief, Tx2 genaamd, wordt op grote schaal gesteund door WWF.

WWF-België steunt het Tx2-initiatief financieel via twee terreinprojecten in Azië: het 'Dawna-Tenasserim'-project voor natuurbehoud in Thailand en Myanmar, en het herintroductieproject voor de tijger 'Mondulkiri' in de oostelijke vlakten van Cambodja.

Onze acties richten zich op:

 • De stroperij een halt toeroepen: door rangerpatrouilles mogelijk te maken die illegale activiteiten opsporen in het woud en de vele strikken onschadelijk maken.
 • Wetenschappelijk onderzoek doen: onder meer door wildcamera’s te plaatsen om de leefgebieden van de tijgers, hun migratiepatronen en de aanwezigheid van prooien en tijgerwelpen te bestuderen.
 • De lokale gemeenschappen steunen: WWF reikt oplossingen aan, zodat ook de kwetsbare dieren buiten de reservaten een kans maken en de biodiversiteit bewaard blijft.
 • De tijger in belangrijke gebieden herintroduceren: WWF streeft ernaar om wilde tijgers terug te brengen naar beschermde gebieden die rijk zijn aan biodiversiteit en een groot potentieel hebben voor de evolutie van de soort. Deze eerste internationale herintroducties vinden plaats in Cambodja en Kazachstan, twee landen waar de tijger momenteel uitgestorven is.

De situatie is kritiek, maar onze inspanningen beginnen vrucht af te werpen. Sinds 2010 is de wereldwijde populatie van de wilde tijger met bijna 20% gestegen.

Maak samen met ons het verschil

Adopteer een tijger

 • Populatie
  Ongeveer 3900
 • Wetenschappelijke naam
  Panthera tigris
 • Grootte en gewicht
  140 tot 280 cm | 100 tot 300 kg
 • Voortplanting
  2 tot 3 welpjes om de 2 jaar
 • Gebied
  Verspreide gebieden in Azië en het Russische Verre Oosten
 • Habitat
  Tropisch regenwoud, immergroen bos, gematigd bos, mangrovebos, grasland en savannes

Meer over de tijger

 

Sinds het begin van de 20ste eeuw zijn meer dan 95% van de wilde tijgers verdwenen – er leven vandaag veel meer tijgers in gevangenschap in de VS (bijna 10 000) dan in de vrije natuur in Azië. De uitroeiing van de wilde tijger zou tot een catastrofe leiden, want de soort speelt een cruciale rol in zijn natuurlijke omgeving.

parapluie

Paraplusoort: 

als grote carnivoor bevindt de tijger zich helemaal bovenaan in de voedselketen. Door hem te beschermen, bescherm je een heel ecosysteem. De bescherming van de tijger is dus ook goed voor de mens.

forêt

Bewaker van de wouden:

de aanwezigheid van de tijger zet overheden aan om de wouden van Azië te vrijwaren voor ontbossing. De bescherming van de tijger draagt dus bij tot het behoud van 22 miljoen hectare cruciale zones voor de biodiversiteit.

espèces

Bescherming van andere bedreigde soorten:

door de tijger en zijn habitat te beschermen, red je niet alleen dit fenomenale dier maar ook tal van andere bedreigde diersoorten, zoals de Aziatische olifant, de Maleise beer, de panter …

eau

Bestrijding van de klimaatverandering:

de tijger leeft in wouden die een fundamentele rol spelen bij de opslag en de opname van koolstofdioxide (CO2) en dus bij de beperking van de klimaatverandering. Wie de tijger beschermt, strijdt dus ook tegen de klimaatverandering.

 

Tijgers leven en jagen meestal alleen. Hun gestreepte vacht helpt hen om zich te camoufleren en hun prooi te besluipen. Tijgers hebben een groot territorium nodig, en de grootte hangt af van het aantal prooidieren dat te vinden is in het gebied. Ze bewaken hun territorium niet, maar bezoeken het regelmatig en markeren het domein met hun urine en uitwerpselen.

Elke tijger beschikt over een uniek strepenmotief, net als de menselijke vingerafdruk. Dat maakt het mogelijk om exemplaren in het wild te identificeren.

Laat de koning van de jungle niet verdwijnen!

Adopteer een tijger

 

 

Adopteer een tijger