WWF panda geant reuzenpanda header WWF panda geant reuzenpanda header

Reuzenpanda

Dit vredige dier met zijn zwart-witte vacht is overal ter wereld geliefd, en wordt in China gezien als een nationaal icoon. Toch wordt de panda bedreigd. Door de activiteiten van de mens blijven er nog maar 1800 over in het wild.

 

De reuzenpanda is de zeldzaamste berensoort. Hij leeft vooral in bamboebossen, hoog in de bergen van westelijk China, en eet bijna alleen maar bamboe, tussen 12 en 40 kg per dag.

Maar doordat de panda zijn habitat verliest kan hij minder gemakkelijk bamboe vinden. Bossen worden omgekapt om plaats te maken voor landbouwgrond, mijnen, de aanleg van wegen. Veel pandapopulaties zijn geïsoleerd in smalle stroken bamboebos, die niet meer dan 1,2 km breed zijn. Ze kunnen moeilijker van gebied tot gebied trekken, op zoek naar bamboe of een andere pandapopulatie.

Anderzijds speelt de panda ook een cruciale rol voor het bestaan van de bamboebossen. Door zaden te verspreiden stimuleert hij de plantengroei in de bossen. Daar leven ook vele andere zeldzame en bedreigde diersoorten, waaronder goudfazanten, takins, goudaapjes en de Japanse kuifibis.

Ook voor de bewoners is deze natuur onmisbaar. De lokale gemeenschappen gebruiken de bossen voor voedsel, inkomen, energiebron om te koken en te verwarmen, en voor geneesmiddelen. Door panda’s te beschermen, beschermen we dus ook de natuur waar zo veel mensen en dieren van afhangen om te overleven.

Een lange geschiedenis in pandabescherming 

WWF is alsinds 1980actief bezig om de reuzenpanda te beschermen. En er mag gesproken worden van successen wat de bescherming van de panda betreft. De inzet van de Chinese provincies en de overheid zijn een positief teken voor de toekomst van de panda. Toch moeten we waakzaam blijven. Op de IUCN Red List staat de panda nog steeds aangeduid als bedreigd, ondanks de stijging van de populatie. De bedreigingen zijn nog niet verdwenen. 

Naast de creatie van corridors en natuurreservaten houdt WWF zich ook bezig met:

 • patrouillestegen stropers en illegale houtkap; 

 • deopleiding van rangers en sensibilisering van de lokale bevolking, voor een beter beheer van de natuurreservaten; 

 • onderzoeken deopvolgingvan de panda’s. 

 

 • Status
  Kwetsbaar
 • Populatie
  Ongeveer 1900
 • Wetenschappelijke naam
  Ailuropoda melanoleuca
 • Grootte en gewicht
  120 tot 150 cm | 100 tot 150 kg
 • Voortplanting
  1 jong om de 18 maanden
 • Gebied
  Centrale deel van China; provincies Sichuan, Shaanxi en Gansu
 • Habitat
  Hellingbossen met ondergroei van bamboe
 • Mekongregio