WWF jaguar header2 WWF jaguar header2

Jaguar

50% van de oorspronkelijke habitat van de jaguar is al verwoest in Zuid-Amerika. In het Amazoniegebied wordt elke minuut een bos ter grootte van een voetbalveld vernietigd. WWF tracht de habitat van de grootste katachtige van Amerika te beschermen, opdat hij er in de toekomst voldoende voedsel zal blijven vinden.

 

De jaguar heeft een onovertroffen bijtkracht: geen enkele prooi ontsnapt aan zijn kracht en behendigheid, noch in het water noch op het land. En toch wordt de jaguar vandaag geconfronteerd met bedreigingen die hem uiterst kwetsbaar en ... hongerig maken.

Bedreigingen voor de jaguar

 • Vernietiging van zijn habitat: ooit kwam de jaguar voor van in het zuiden van de Verenigde Staten tot in het uiterste, zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. Vandaag is zijn habitat met de helft verkleind.
 • Onvoldoende prooien: zijn territorium loopt langzaam maar zeker leeg door de vernieling van zijn habitat en de jacht.
 • Stroperij en illegale handel: terwijl stropers uit zijn op verschillende delen van zijn lichaam, doden ook boeren hem uit vrees voor hun veestapel.

WWF maakt het verschil

In Zuid-Amerika, en meer bepaald in Ecuador en Suriname, zet WWF-België zich in voor de bescherming van de jaguar en zijn habitat. Onze acties bestaan onder meer uit:

 • Behoud en bescherming van de habitat: in samenwerking met andere natuurbehoudsorganisaties werkt WWF onafgebroken aan de creatie van een beschermde zone bestaande uit zoveel mogelijk gebieden die de katachtige herbergen. Geïsoleerde territoria worden ook met elkaar verbonden om het jachtterrein van de jaguar uit te breiden.
 • Vermijden van conflicten met lokale gemeenschappen: WWF helpt lokale gemeenschappen onder meer bij de ontwikkeling van duurzamere economische activiteiten en bij het toewijzen van voorbehouden jachtzones die niet concurreren met de jachtterreinen van de jaguar.
 • Stroperij verminderen: lokale gemeenschappen worden de ‘ogen van het bos’. Ze leren illegale activiteiten op te sporen op hun grondgebied en hoe ze deze best aangeven aan de overheden.

Maak samen met ons het verschil

Adopteer een jaguar

 

 • Status
  Gevoelig
 • Wetenschappelijke naam
  Panthera onca
 • Grootte en gewicht
  110 tot 190 cm | 45 tot 110 kg
 • Gebied
  Amazonegebied
 • Habitat
  Regenwoud, drasland
 • Amazonegebied Amazonegebied

Infografiek

NL Jaguar infographic A3 photo