De gorilla’s voelen zich goed in de Gabonese FSC-bossen

De gorilla’s voelen zich goed in de Gabonese FSC-bossen

Het duurzaam beheer van de bossen zorgt voor het behoud van de wilde fauna en zelfs van mensapen, volgens een wetenschappelijke studie die de gorillapopulaties analyseerde in de bossen waar hout gekapt wordt. Dankzij bosbeheer dat rekening houdt met de belangrijke zones voor de biodiversiteit en voor de controle op stroperij, kunnen de FSC-gecertificeerde bossen een gelijkaardige hoeveelheid gorilla’s herbergen aan diegene die voorkomen in beschermde natuurgebieden.

 

Gabon telt nog belangrijke populaties westelijke laaglandgorilla’s, een diersoort die met uitsterven bedreigd wordt. In dit land waar amper 11% van het territorium beschermd wordt, terwijl er 60% van het territorium gebruikt wordt voor bosexploitatie, blijkt een duurzaam bosbeheer dat de wilde fauna respecteert onontbeerlijk.

Belgische onderzoekers hebben de langetermijnimpact van de boskap op gorillapopulaties in een FSC-gecertificeerd bos bestudeerd [1]. Door hun resultaten te vergelijken met die van andere wetenschappelijke studies, beseften de onderzoekers dat de FSC-bossen ongeveer evenveel gorilla’s herbergen als de nationale parken van het Congobekken (zie figuur). De concessies voor houtexploitatie die niet FSC-gecertificeerd waren daarentegen tonen veel lagere aantallen gorilla’s.

graphics2 

Schattingen van hoeveelheden westelijke laaglandgorilla’s in Centraal-Afrika. Haurez et al. (2014) Biodivers. Conserv. 23

Deze positieve resultaten kunnen verklaard worden door de aandacht die de FSC-certificering besteedt aan sociale- en milieucriteria. Hoewel de wegen die worden aangelegd voor de bosexploitatie ook als toegangswegen gebruikt worden door jagers en stropers, vereist de FSC-certificering het gebruik van controlepunten en de sluiting van de routes wanneer de exploitatie van een perceel voltooid is. Om de jacht op wild te ontmoedigen bieden de bedrijven alternatieve bronnen van dierlijke proteïnen aan voor hun werknemers. Ten slotte moeten de zones die een hoge waarde hebben voor natuurbehoud, namelijk de belangrijke habitats voor een groot aantal soorten, onaangeroerd blijven.

In het algemeen volgen de FSC-gecertificeerde bosconcessies niet alleen de nationale wetten, maar passen ze ook de beste praktijken toe voor het beheer van de wilde fauna [2]. Naast beschermde natuurgebieden kunnen dus ook de duurzaam beheerde bossen dienen als gunstige habitats voor de biodiversiteit in de bosgebieden van Centraal-Afrika. De FSC-certificering dient ook als belangrijk middel voor het overleven van de populaties grote zoogdieren, waaronder de westelijke laaglandgorilla, in Gabon.

Barbara Haurez, onderzoekster aan de Universiteit van Luik en hoofdauteur van het onderzoek over de gorilla’s, bevestigt: ‘Het behoud van de bossen van Centraal-Afrika gebeurt ook via de samenwerking met bosexploitanten om de exploitatiepraktijken te verbeteren en om te helpen hun milieu-impact te limiteren.’

 


[1] Haurez et al. (2014) Western lowland gorilla density and nesting behavior in a Gabonese forest logged for 25 years: implications for gorilla conservation. Biodivers Conserv DOI 10.1007/s10531-014-0743-1.

[2] In de FSC-concessies in Gabon werden meer dan 90% indicatoren voor wettelijke conformiteit geobserveerd, tegenover de 50% in niet-gecertificeerde concessies. T. Rayden, & E. E. Rawlings - Wildlife Conservation Society (2010) Evaluation of the management of wildlife in forestry concessions around national parks of Gabon.