WWF verwelkomt het Waalse wolvenplan

WWF verwelkomt het Waalse wolvenplan

WWF juicht het Wolf Plan toe dat vanmorgen in Wallonië werd gepresenteerd. Het is gericht op een goed evenwicht tussen diersoorten en menselijke activiteiten. De ervaringen met de terugkeer van de wolf naar andere Europese landen leren ons dat we voor een succesvolle samenleving een proactief beleid nodig hebben, gebaseerd op wetenschap en breed gedragen door de autoriteiten en alle belanghebbenden. WWF staat volledig achter de maatregelen die zijn aangekondigd in het Waals Wolvenplan en hoopt dat de menselijke en financiële middelen snel zullen worden vrijgemaakt om de toepassing ervan te garanderen. 

 

Communicatieacties en hulp aan fokkers 

De wolf laat niemand onverschillig. Hij is een integraal onderdeel van onze cultuur, maar het beeld dat we van hem hebben is niet altijd waarheidsgetrouw. De aanwezigheid van dit grote roofdier is belangrijk voor ecosystemen. Wolvenroedels hebben een zeer groot territorium (150 tot 300 km2) en de zeer hoge bewegingscapaciteit van een wolf (op zoek naar een territorium kan een wolf honderden kilometers afleggen) staat een mogelijke ‘overbevolking’ van de soort in de weg. De sleutel tot een succesvolle samenleving tussen mens en dier ligt in voldoende communicatie en acties in het veld. Dit is wat het Wolf Plan biedt: bewustmakingsacties naar de burger toe, gecombineerd met acties ter plaatse. De wolf voedt zich voornamelijk met wilde prooien: wilde zwijnen, hinden, herten,... maar hij kan ook bepaalde boerderijdieren zoals schapen aanvallen. Deze incidenten hebben economische en psychologische kosten voor de boer. Daarom moeten ze worden vermeden. WWF steunt de in het Waals Wolvenplan aangekondigde steun voor de installatie van hekken. 

WWF in actie  

Om de wolf te beschermen en conflicten met menselijke activiteiten te minimaliseren, hebben WWF, Natagora en Natuurpunt het ‘Wolf Fencing Team Belgium’ opgericht. Deze groep vrijwilligers gaat naar het veld om de boeren te helpen bij het aanpassen van hun soms honderden meters lange hekken. Dankzij dit nieuwe plan zullen we ook communicatieacties opzetten met andere actoren, zodat iedereen meer kan leren over deze emblematische soort. 

Een ambitieus plan, maar met welke middelen? 

WWF staat volledig achter de maatregelen aangekondigd in het Waals Wolvenplan. Deze moeten een betere bescherming van de wolf in België mogelijk maken, evenals een harmonieus samenleven tussen mens en dier. Het plan geeft echter niet het budget weer of de personeelsbezetting die nodig zijn om deze acties uit te voeren. WWF hoopt daarom dat er echte middelen aan dit plan worden toegewezen.