WWF-rapport: 30% van de Unesco-gebieden bedreigd door handel in wilde soorten

WWF-rapport: 30% van de Unesco-gebieden bedreigd door handel in wilde soorten

Hoewel Unesco-werelderfgoedgebieden bekend staan om hun natuurlijke schoonheid, om hun biodiversiteit, hun geologische en ecologische kenmerken, wordt 30% ervan bedreigd door stroperij, bosexploitatie en illegale visvangst. Die verwoestende activiteiten brengen zowel de soorten die ter plaatse leven in gevaar als de plaatselijke gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud.

 

Deze en andere bevindingen staan in het rapport ‘Niet te koop’ dat WWF vandaag publiceert. WWF vraagt een betere samenwerking tussen de bestuurslichamen van CITES* en de Werelderfgoedconventie om de illegale handel te stoppen die de werelderfgoedgebieden teistert.

De werelderfgoedgebieden, die wereldwijd bekend staan om hun rijke biodiversiteit, herbergen duizenden zeldzame plant- en diersoorten. Zo leeft bijvoorbeeld een derde van de wilde tijgers en 40% van alle Afrikaanse olifanten in zo’n gebied. Ze vormen vaak ook de enige overblijvende habitats voor sommige bedreigde soorten, zoals de Javaanse en de Indonesische neushoorn of de Californische bruinvis, een endemische soort in de Golf van Mexico.

 “De werelderfgoedgebieden hebben een universele waarde. Toch lijken ze daar geen erkenning voor te krijgen want de natuurgebieden worden nog steeds bedreigd door verwoestende industriële activiteiten. Uit ons vorige rapport bleek dat de soorten die er leven ook te lijden hebben onder de illegale handel en onder overexploitatie van grondstoffen in die gebieden. We riskeren ze voorgoed kwijt te raken als ze niet doeltreffend beschermd worden. Overheden moeten hun inspanningen opdrijven om de illegale handel in wilde soorten onder controle te krijgen voordat het te laat is. Dat vereist een betere samenwerking tussen CITES*, de Werelderfgoedconventie en overheden. Zij moeten samen de hele handelsketen onder de loep nemen – van de illegale verwijdering van soorten uit hun habitat tot aan de verkoop op de markt – om er vervolgens een einde aan te stellen.”

Marco Lambertini, algemeen directeur van WWF-International

Als de illegale verwijdering van soorten het leefmilieu degradeert, brengt het ook lokale economieën in gevaar. Meer dan 90% van de werelderfgoedgebieden creëren werkgelegenheid via toerisme, maar dat hangt sterk af van de aanwezigheid van soorten die onder CITES* vallen.

“Het rapport biedt een waaier aan mogelijkheden om de samenwerking tussen CITES* en de Werelderfgoedconventie te versterken en dus om de gebieden beter te beschermen. Het is essentieel dat het CITES-verdrag* helemaal wordt toegepast en dat die gebieden de beste bescherming krijgen. Dan zullen we voordeel kunnen halen uit ons natuurlijke erfgoed, de veiligheid van bewoners en hun woonplaatsen kunnen verzekeren en de lokale economie en de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn, kunnen ondersteunen.”

John Scanlon, secretaris-generaal van CITES

 “ De illegale handel in wilde soorten berooft de planeet van haar natuurlijk erfgoed, bedreigt plaatselijke gemeenschappen en blokkeert de internationale inspanningen tegen armoede. Deze studie herinnert er ons aan dat georganiseerde misdaad zo ver kan gaan dat ze wereldwijd binnendringt in beschermde gebieden. Die mondiale bedreiging kan enkel aangepakt worden met gezamenlijke internationale acties.”

Inger Anderson, directeur-generaal van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) 

*CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (Conventie over de international handel in bedreigde soorten)

Hier kan je het rapport ‘Niet te koop’ vinden: Rapport pdf

 

Over de werelderfgoed campagne van WWF :

Op 6 april 2016 lanceerde WWF de wereldwijde campagne Werelderfgoed, dat beschermen we natuurlijk die aandacht had voor de gebieden die door Unesco zijn erkend voor hun uitzonderlijke universele waarde, met name hun natuurlijke schoonheid, hun biodiversiteit, en hun geologische en ecologische kenmerken.

Volgens het rapport Bescherm de mens door de natuur te beschermen dat de campagne inluidde, worden 114 van de 229 natuurlijke en gemengde werelderfgoedgebieden bedreigd door nefaste industriële activiteiten. Olie-, mijn- of gasconcessies, overbevissing, illegale bosontginning, overexploitatie van grondstoffen onder water, transport- of toeristische infrastructuur: er zijn tal van bedreigingen. Meer dan elf miljoen mensen, evenveel als de bevolking van Portugal, zijn rechtstreeks afhankelijk van die 114 bedreigde gebieden voor hun basisbehoeften, onderdak, verzorging en werkgelegenheid.

Dankzij deze campagne is de implementatie van het Werelderfgoedverdrag al versterkt en hebben bedrijven zich geëngageerd om de beste gedragsnormen te volgen rond en in beschermde gebieden. 

Hier vindt je het rapport Werelderfgoed, dat beschermen we natuurlijk en ook alle informatie over de campagne: https://makeyourmark.panda.org/nl