WWF lanceert een zomercampagne voor meer ruimte voor Noordzeenatuur

WWF lanceert een zomercampagne voor meer ruimte voor Noordzeenatuur

Oostende, Knokke, Nieuwpoort, De Panne, Koksijde, de zomer en het strand zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar! Maar kennen we echt de rijke biodiversiteit van de Noordzee? De zomercampagne van WWF roept op om deel te nemen aan de publieksconsultatie van de overheid over het voorgestelde nieuw marien ruimtelijk plan voor de Noordzee en meer ruimte voor de Noordzeenatuur te eisen.  

 

Onze planeet heeft één oceaan. Die bedekt meer dan 70% van het  aard oppervlak, en werkt als één groot systeem. Alles staat in verbinding. Een impact aan de andere kant van de wereld kan je ook in de Noordzee voelen, en omgekeerd. Met deze campagne roept WWF iedereen op om ons deel van de oceaan, onze Noordzee, te beschermen.  

Een ecosysteem onder druk 

De Noordzee is een belangrijk ecosysteem waar meer dan 2 100 soorten planten en dieren leven in  een onderwaterlandschap van zandbanken en grindbedden. Een deel van dit gebied heeft een hoge biodiversiteitswaarde en is beschermd onder de Europese Natura 2000 regels Het leven dat zich afspeelt onder de waterlijn is grotendeels een onbekende voor de Belg.   

WWF mer du nord noordzee gallery

Onze Noordzee kreunt onder de toenemende druk van menselijke activiteiten in haar wateren. Ondanks een erkenning door Europa van enkele gebieden met hoge biodiversiteitswaarde bestaat de beschermde status die daarmee gepaard gaat vooral op papier. In de beschermde gebieden mogen potentieel schadelijke activiteiten zoals visserij, zandwinning, militaire oefeningen… gewoon plaatsvindenEn dat is spijtig. Want het gaat ook over het grootste natuurgebied dat ons land rijk is. Wist je bijvoorbeeld dat de Noordzee samen met het aangrenzende Kanaal de drukst bevaren scheepvaartregio ter wereld vormt? Tel daar nog de toegang tot een van de grootste havens ter wereld bij, intensieve visserij, baggerwerken, militaire operaties, een drukke toeristische kust, ontginning van zand en grind … en je begrijpt dat het behoorlijk druk is in, op en rond onze Noordzee. Is er dan nog plaats voor biodiversiteit? 

 Benieuwd welke verborgen schatten je nog allemaal kan aantreffen in onze Noordzee? Doe snel de quiz op northseachallenge.wwf.be ! 

 

Een nieuw plan aan de horizon 

Tegen 2020 moet de regering een nieuw marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 goedkeuren. Voor deze herziening werden alle belanghebbenden geraadpleegd, zoals bedrijven, belangenorganisaties en overheidsinstanties. Belgische ngo’s zoals WWF-België, Greenpeace, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu besloten zich te verenigen om als één stem te kunnen spreken en beter gehoord te worden. Helaas volstaat deze gebundelde ngo-stem nog niet om de Noordzeenatuur  voldoende rust en ruimte te gunnen. Het voorontwerp van het nieuwe marien ruimtelijk plan wordt aan een brede publieksconsultatie onderworpen.   WWF heeft daarom besloten om  het grote publiek op te roepen  om deel te nemen aan de publieksconsultatie van de overheid over het voorgestelde nieuw marien ruimtelijk plan voor de Noordzee en meer ruimte voor de Noordzeenatuur te eisen.  

Sarah Vanden Eede, beleidsmedewerker oceaan bij WWF-België: De in december voorgestelde visietekst voor de Noordzee voor 2050 stelde nog dat de natuurlijke omstandigheden van het mariene ecosysteem de basis moeten zijn van het Noordzeebeleid. Het is goed dat er voor alle activiteiten nagedacht wordt over een zo harmonieus mogelijke inpassing in het mariene ecosysteem, waarbij schade zoveel mogelijk vermeden wordt. Maar we hebben ook plaatsen nodig die uitsluitend gereserveerd zijn voor natuur. Die zijn er reeds, bovendien erkend als Natura 2000 gebieden door Europa. Door ook hier allerlei activiteiten toe te laten, schenden we de Europese richtlijnen maar vooral, ontzeggen we de natuur een toevluchtsoord.” 

→ Surf snel naar northsea.wwf.be en help ons de Noordzeebiodiversiteit te beschermen.