WWF lanceert een zomercampagne tegen plastic vervuiling

WWF lanceert een zomercampagne tegen plastic vervuiling

Op 3 juli is het International Plastic Free Day. WWF start een online campagne om de Belg aan te sporen om plastic voor eenmalig gebruik zoveel mogelijk te vermijden, zowel thuis als op vakantie. Ook kan iedereen een internationale petitie ondertekenen die een wereldwijd verdrag vraagt om deze plastic crisis aan te pakken. Tegelijk start WWF-België met een omvangrijk steunprogramma dat onder meer de plasticvervuiling in de Middellandse Zee moet aanpakken.   

 

Om de overvloed aan plastics in de natuur te stoppen, moeten we op alle niveaus handelen: van producenten en overheden tot wij allemaal, de consumenten. Door enkele van onze gewoonten te veranderen, kunnen we de productie van plasticafval aanzienlijk verminderen en een verschil maken. WWF roept op om deze zomer, zowel thuis als op vakantie plastic voor eenmalig gebruik zoveel als mogelijk uit te bannen, en geeft enkele eenvoudige tips waaronder de volgende: 

  • Gebruik een herbruikbare drinkfles in plaats van plastic flesjes.
  • Vraag in het restaurant een drankje zonder plastic rietje. Als een horecazaak veel opmerkingen krijgt over het gebruik van plastic rietjes, zal het waarschijnlijk een alternatief overwegen zoals een rietje in karton, bamboe of inox.
  • Gebruik een herbruikbare boodschappentas en zorg dat je er steeds een bij je hebt.

 

WWF-België investeert in de Middellandse Zee   

Gedurende drie jaar (2019-2021) zullen we werken op twee hoofdgebieden: 

  1. Duurzame visserij
    Ons doel is om te stoppen met invasieve vistechnieken die de bodem van de zee kaal schrapen en mariene ecosystemen vernietigen. Onze ambitie is om de visbestanden tegen 2021 te herstellen en het inkomen van ambachtelijke vissers te verbeteren. Om dit te bereiken, zullen we systemen voor medebeheer invoeren om een ​​duurzame visserij te bevorderen. 

  2. Stop het plastic in de Middellandse Zee
    Elk jaar landt er 570.000 ton plastic in de Middellandse Zee, wat overeenkomt met 33.800 plastic flessen per minuut. De vervuiling blijft groeien. Als niets wordt gedaan, dan zal het volume aan plastic afval in 2050 verviervoudigd zijn in de regio. We willen een einde maken aan de plastic lekkage in de Middellandse Zee. We gaan een coalitie opzetten van zes eilanden en badplaatsen die de toestroom van plastic tegen 2021 moet stoppen. 

De reis van de Blauwe Panda  

In de Middellandse Zee zelf vertrok intussen het WWF-zeilschip ‘Blue Panda’ voor een reis van zes maanden met als missie de rijkdom van de mariene biodiversiteit te tonen en de bedreigingen van plasticvervuiling, oliewinning en overbevissing te bestrijden.

Blue Panda

De Blue Panda verliet de haven van Toulon (Frankrijk) op 29 mei. Tot in november zal het schip de kusten van Frankrijk, Italië, Griekenland, Turkije, Tunesië en Marokko langsvaren. De WWF zeilboot, vergezeld van een groot team van leden en vrijwilligers, zal verschillende havens aandoen om de - vaak onbekende - rijkdom van de mariene biodiversiteit te tonen en de gevolgen van vervuiling en overbevissing van de Middellandse Zee aan te kaarten. Het WWF-team zal lokale gemeenschappen en toeristen sensibiliseren voor het belang van de Middellandse Zee voor ons welzijn en onze economie.

'De WWF Blue Panda zal een laboratorium zijn van kennis, innovatie en mobilisatie voor de hele Middellandse Zee. We hebben een uniek erfgoed in handen en vernietigen het aan een ontstellend tempo met plastic afval, olie- en gasexploratie en overbevissing', zegt Giuseppe Di Carlo, directeur van het ‘Mediterranean Marine Initiative’ van WWF. Door hoogwaardige onderzoeks- en videoprojecten zal de Blue Panda getuige zijn van wat er in onze zee gebeurt en mensen inspireren om deel te nemen en gepassioneerde bewakers van de Middellandse Zee te worden, die vastberaden zijn om de zee te beschermen.

Tientallen walvissen sterven jaarlijks 

In juni voerde de Blue Panda wetenschappelijk onderzoek uit in het Pelagos-reservaat om de status en het gedrag van walvisachtigen beter te begrijpen en maatregelen voor te stellen om hen te beschermen. Chemische vervuiling, plastic vervuiling en scheepsbotsingen in de regio doden jaarlijks tientallen walvissen. Tijdens deze missie maakten WWF-wetenschappers momentopnamen van de waargenomen soorten om ze te kunnen raadplegen. Ze voerden biopsieën uit om meer te weten te komen over hen en hun niveau van besmetting. Dankzij hydrofoons, luisterden we naar onderwatergeluid. Eenmaal aan land worden alle analyses bestudeerd en vergeleken met eerdere studies om het gedrag van deze soorten in hun omgeving te begrijpen.

Van juli tot november zal de boot de belangrijkste toeristische kustbestemmingen van de Middellandse Zee, zoals Argentario (Italië), Nice en Marseille (Frankrijk), Istanbul (Turkije), Tanger (Marokko) en Tunis (Tunesië) aandoen. De boot en zijn crew zullen de bevolking en gemeenten mobiliseren tegen de dreiging van plastic vervuiling. In juli zal de expeditie ook de Griekse eilanden Zakynthos, Kefalonia en Ithaca aandoen waar WWF momenteel campagne voert tegen de olie- en gaswinning door de grote oliemaatschappijen. De Middellandse Zee is een van de prioritaire natuurgebieden van WWF. WWF is aanwezig in 13 landen in de regio en werkt aan de verbetering van de visserij, een betere bescherming van het mariene leven, bestrijding van plasticvervuiling en de opbouw van een duurzame blauwe economie. De Blue Panda zal helpen de impact van het WWF op natuurbehoud te vergroten om een ​​toekomst voor de Middellandse Zee te verzekeren.