WWF lanceert een projectoproep om de natuur in onze buurt een handje te helpen

WWF lanceert een projectoproep om de natuur in onze buurt een handje te helpen

WWF is 60 geworden. Hoewel het een gelegenheid is om terug te blikken, kijken we ook vooruit: we ambiëren een toekomst waarin samenwerken met anderen leidt tot meer respect voor de natuur en de toekomstige generaties. Daarom lanceren we, samen met de stichting Be Planet, het ‘Fonds voor natuur bij ons’. Doel? Het financieel ondersteunen van lokale, kleinschalige initiatieven voor natuurbescherming. Door concrete maatregelen te nemen voor de lokale biodiversiteit, kan iedereen bijdragen aan een betere wereld. Een wereld die we hard nodig hebben.

Maakt jij deel uit van een kleine organisatie en hebben jullie originele ideeën om de natuur in jullie buurt te doen heropleven? Wij helpen jullie plannen te realiseren! 

Sinds zijn oprichting in 1961, bundelt WWF de krachten met anderen. Want samen bereiken we meer, samen is alles mogelijk.

Met het ‘Fonds voor natuur bij ons’ bouwen we verder aan dit principe door leden van lokale verenigingen te helpen hun talenten te bundelen ten dienste van natuurherstel.

Samen bouwen we de toekomst waar we van dromen.

Meer info op fonds.wwf.be

Het beheer van het fonds werd toevertrouwd aan Be Planet, een Belgische stichting van openbaar nut met een rijke ervaring in het begeleiden en ondersteunen van verenigingen die betrokken zijn bij projecten rond biodiversiteit, circulaire economie, mobiliteit, energie en voedsel.