WWF en FSC lanceren nationale campagne om de consument te helpen de verantwoorde keuze te maken voor houtproducten.

WWF en FSC lanceren nationale campagne om de consument te helpen de verantwoorde keuze te maken voor houtproducten.

De massale ontbossing en bosdegradatie in de wereld is een probleem voor ons allemaal. Ontbossing stoppen is een van meest efficiënte maatregelen tegen de klimaatverandering. Bovendien redden we er ook het levensonderhoud mee van 1,6 miljard mensen die rechtstreeks afhankelijk zijn van het bos, en honderdduizenden dier- en plantensoorten, waarvan velen intussen ernstig bedreigd zijn. Door hout of houtproducten te kopen met het FSC®-label (Forest Stewardship Council), kan iedereen mee ontbossing helpen vermijden en bijdragen aan de oplossing.

 

WWF en FSC-België starten een campagne om dit in de verf te zetten. Aan het grote publiek vragen we de komende weken om hun ogen open te houden voor FSC-gecertificeerde producten. En klanten van BRICO, Casa en Carrefour zullen in de winkel niet voorbij kunnen aan de boodschap van de campagne. WWF feliciteert de drie bedrijven met de ambitieuze doelen die ze hebben aangenomen voor hun aankoopbeleid.

Hout is een van de meest interessante hernieuwbare en milieuvriendelijke grondstoffen waarover de mens beschikt, op voorwaarde dat de bossen verantwoord beheerd en geëxploiteerd worden. Van hout voor tuinmeubelen en gebruiksvoorwerpen, constructiemateriaal voor de bouw, tot houtvezels voor papier, isolatiematerialen, vezelplaten enz. Het aantal toepassingen is haast oneindig. Tegelijk zijn bossen, de belangrijkste leverancier van hout, levensbelangrijke ecosystemen voor alle bewoners van de planeet, niet in het minst voor de mens. Ze herbergen een schat aan biodiversiteit, en leveren talloze onmisbare diensten aan alle bewoners van de planeet m.n. water- en luchtzuivering, voedsel, medicijnen en klimaatregulering.

Verantwoordelijk bosbeheer wordt steeds belangrijker voor bosbehoud en de strijd tegen degradatie van bossen. Het is een essentieel onderdeel geworden van een wereldwijde strijd tegen de afkalving van biodiversiteit in bossen, die het resultaat is van massale en onoordeelkundige ontbossing. Bosproducten zijn hernieuwbaar, en wanneer ze uit duurzaam beheerde bossen en plantages komen, hebben ze een lagere voetafdruk dan staal, beton en plastic gebaseerd op fossiele bronnen.

Omzetting naar landbouwgrond en ander landgebruik is veruit de belangrijkste oorzaak van ontbossing. Maar ook onverantwoordelijke en illegale boskap voor hout en papier blijven een belangrijke reden voor ontbossing en bosdegradatie wereldwijd. Als we nu niet ingrijpen, zouden tegen 2030 170 miljoen hectare bos kunnen verdwijnen. Dat is bijna 60x de grootte van ons land. Door te kiezen voor FSC is de consument zeker dat hij producten koopt die afkomstig zijn uit legale en verantwoordelijk beheerde bossen.

Met deze campagne willen WWF en FSC de bekendheid van het label laten groeien. Dit was in 2016 42%, veel minder dan in Nederland of Groot-Brittannië (daar is het al 50% en hoger).

FSC, een motor voor "good governance" 

Uit recent wetenschappelijk onderzoek van CIFOR, blijkt dat FSC-gecertificeerde bossen niet alleen goed zijn voor het gezond blijven van de bossen, maar ook een positief effect hebben op het bosbeleid van de lokale overheden: er is meer aandacht voor, en implementatie van, ecologische en sociale maatregelen op het terrein. Concepten zoals bosgebieden met hoge biodiversiteitswaarde en het betrekken van lokale gemeenschappen en belangengroepen bij het bosbeheer vinden hier beter ingang. Het onderzoek vond plaats in Peru, Kameroen en Indonesië en kwam voor al deze landen tot dezelfde conclusie. Een eerdere studie van CIFOR in het stroomgebied van de Congostroom wees toonde ook bijzonder positieve effecten aan op de sociale en werkomstandigheden van de lokale bevolking en arbeiders die leven in en rond de gecertificeerde bossen.

Koen Stuyck, WWF-België: “Voor WWF is FSC het beste certificeringssysteem om een ecologisch, sociaal en economisch verantwoord beheer van bossen te verzekeren. In de tropen is FSC een sterk middel tegen ontbossing en degradatie van bossen. Om verduurzaming van de houtkap ook in de tropen rechtstreeks te stimuleren moet de vraag naar FSC-hout hier groeien.”

Grote retailers engageren zich voor FSC

BRICO, Casa en Carrefour engageren zich reeds langer voor FSC-gecertificeerde houtproducten, en versterken hun engagement verder door deelname in deze campagne. Bart Holvoet, FSC-België: “Deelnemende retailers nemen hun verantwoordelijkheid niet alleen door in hun assortiment te kiezen voor houtproducten uit duurzaam bosbeheer, maar ook door hierover te communiceren naar hun klanten toe. En dat is belangrijk. Want door voor FSC-hout te kiezen lever je een bijdrage aan de bescherming van de bossen en aan de lokale samenleving in en rond de bossen van herkomst.”

WWF is blij met het engagement van de bedrijven. Hoe meer mensen voor FSC kiezen, hoe groter de motivatie voor de houtkapbedrijven om zich te laten certificeren en dus te investeren in duurzaam bosbeheer. Zo helpt de consument mee om onze bossen te behouden. Tijdens de campagne kunnen mensen zich inschrijven voor een wedstrijd op wwf.be en waardebonnen winnen voor de aankoop van FSC-producten bij de deelnemende bedrijven

Tegen het jaar 2020 wil WWF: 

  • Toename van het aantal geloofwaardige gecertificeerde bossen promoten. De boslandschappen moeten hun integriteit behouden en gezond blijven dankzij een goede planning van de economische activiteiten. Infrastructuur werken moeten aangepast worden aan de landschappen.
  • De netto ontbossing en bos degradatie op de wereld tot nul herleiden, waardoor het totale oppervlakte aan bos stabiel en kwaliteitsvol blijft op aarde. Dat betekent dat er niet meer bos verdwijnt dan er jaarlijks bij groeit. Een plantage kan een natuurlijk bos vervangen en de degradatie van bossen moet gecompenseerd worden. Bovendien moeten grote aaneengesloten primaire bossen met een grote waarde aan biodiversiteit, in stand gehouden worden.
  • De toeleveringsketens van hout of houtproducten zijn vrij van houtkap die heeft bijgedragen aan ontbossing of de verarming van bossen.