Vanwaar komt de houtskool die wij op onze barbecue leggen? WWF zocht het uit

Vanwaar komt de houtskool die wij op onze barbecue leggen? WWF zocht het uit

WWF-België liet de inhoud van zakken met houtskool uit supermarkten en doe-het-zelfzaken in België analyseren. De resultaten uit het nieuwe rapport “Tropisch hout op onze barbecue” laten niets aan de verbeelding over: van 18 geanalyseerde zakken bevatten 9 zakken uitsluitend of gedeeltelijk tropisch hout, zonder vermelding van herkomst en zonder certificaat van wettelijk en duurzaam bosbeheer. 

 

Onze analyses brachten houtskool van tropisch hout aan het licht, zonder herkomstvermelding of certificaat, in de helft van de zakken, die werden gekocht in supermarkten en doe-het-zelfzaken in België. Deze houtskool komt uit landen met bossen die aan grote snelheid verdwijnen, zoals Nigeria. De kans is dus heel groot dat de houtskool op onze barbecues deels verantwoordelijk is voor de vernietiging van de natuurlijke tropische wouden.

Nigeria en Oekraïne 

De productie van houtskool is een van de grootste oorzaken van ontbossing in bepaalde streken in Afrika en Latijns-Amerika. De resultaten van onze analyses leveren invoergegevens op, waaruit blijkt dat 51% van de in België ingevoerde houtskool uit Nigeria komt, het land met het hoogste jaarlijkse ontbossingscijfer ter wereld. Maar ook houtskool uit gematigde bossen zonder controle van herkomst of productiewijze is niet zonder risico. Van de houtskool in België komt 16% immers uit Oekraïne , nog zo'n land waar de bossen door illegale houtkap bedreigd zijn.

Béatrice Wedeux, Forest Policy Officer van WWF-België: 'We hebben nog een lange weg af te leggen voor alle producten die wij in België gebruiken eerder bijdragen tot de bescherming van de bossen dan tot hun vernietiging. Het is hoog tijd dat de Belgische handelaars hun verantwoordelijkheid nemen, maar anderzijds ook dat houtskool en alle andere houtproducten worden gereglementeerd door de EU.'

WWF charcoal report gallery

Het toepassingsdomein van de EU-houtwetgeving moet worden verruimd

Hoewel ze wordt geproduceerd in landen met hoge illegaliteitsrisico's omwille van corruptie werd houtskool niet opgenomen in de EU-houtwetgeving, die illegaal hout op de Europese markt verbiedt. Het toepassingsdomein van de EU-houtwetgeving wordt nu herzien. Het is belangrijk dat alle houtproducten worden opgenomen om de handel in hout van illegale bronnen doeltreffend te kunnen bestrijden. De Belgische regering moet dit standpunt actief blijven ondersteunen. Om de aankoop van houtskool die mogelijk verantwoordelijk is voor de vernietiging van bossen te vermijden, zouden zowel ondernemingen als consumenten de voorkeur moeten geven aan gecertificeerde producten met een verantwoorde afkomst. Kleinhandelaars zouden bovendien een grotere transparantie en verbintenis ten aanzien van een verantwoorde inkoop mogen tonen.

Belangrijke feiten en cijfers  

  • De productie van houtskool is een van de grootste oorzaken van de vernietiging van bossen in bepaalde tropische streken.
  • De helft van de geanalyseerde zakken met houtskool bevatte tropisch hout, zonder certificaat of herkomstvermelding.
  •  51% van de in België ingevoerde houtskool komt uit Nigeria en 16% uit Oekraïne, twee landen met bedreigde bossen.
  • 5%: Nigeria heeft het hoogste ontbossingscijfer ter wereld.
  • 67% van de houtproducten (volgens waarde), waaronder houtskool, zijn niet opgenomen in de houtwetgeving van de EU.

 

“Tropisch woud op onze barbecue”

Download het rapport