Spanje faalt in de bescherming van Coto de Doñana

Spanje faalt in de bescherming van Coto de Doñana

Het Spaanse nationaal park Coto de Doñana wordt bedreigd. Het zal waarschijnlijk het eerste Europese natuurgebied zijn dat op de Unesco-lijst van bedreigd werelderfgoed zal komen. Tot op vandaag is de Spaanse regering er niet in geslaagd dit uitzonderlijk drasland en zijn riviermonding te beschermen voor schadelijke industriële activiteiten. Toch zal WWF niet stoppen zich in te zetten voor de bescherming van het gebied.

 

De Spaanse regering had nochtans de tijd om maatregelen voor te stellen om het nationaal park Coto de Doñana te beschermen. Ze had kunnen vermijden dat dit drasland in het zuiden van het land het eerste Europese beschermd werelderfgoed van Unesco zou zijn dat de stempel bedreigd kan krijgen. Ze heeft echter niets gedaan om zich te verzetten tegen vernietigende baggerprojecten in de Guadalquivirrivier, het hart van Doñana. De Commissie voor het Werelderfgoed van Unesco heeft druk gezet op de regering om die verwoestende plannen te annuleren en in de toekomst andere projecten af te wijzen die de rivierbedding willen uitdiepen.

Termijn verstreken

“De Spaanse autoriteiten hebben het wetenschappelijke bewijs en hun internationale engagementen maar ook de beslissingen van Unesco te lang genegeerd,” zegt Juan Carlos del Olmo, algemeen directeur van WWF-Spanje. “Nu is het te laat. De Commissie voor het Werelderfgoed van Unesco zal, terecht, de Coto de Doñana moeten opnemen in de lijst van bedreigd werelderfgoed.”

Bovendien, gezien het feit dat Cota de Doñana een Natura 2000 gebied is, wordt het beschermd door de Europese wetgeving en moet de impact van de industriële activiteiten in het park geanalyseerd en in rekening gebracht worden. Ook dat is niet voldoende gebeurd, en dus vraagt WWF aan de Europese Commissie om de Spaanse overheid voor het Europees hof te dagen.

Drasland zo goed als volledig verdroogd

Het drasland van Doñana in Andalusië is een essentiële habitat voor meer dan zes miljoen trekvogels en de Iberische lynx, die zwaar met uitsterven bedreigd is. Door industriële activiteiten is het debiet van de rivier in het drasland gedaald met minstens 20%. Sinds het begin van de 20e eeuw is het drasland daardoor al bijna 80% van haar oppervlakte verloren.

WWF schat dat meer dan 1000 illegale waterputten, 1700 irrigatiesystemen en 300 hectare illegaal aangelegde landbouwgrond dit kostbare biotoop doen uitdrogen. De organisatie voor natuurbescherming is ook ongerust over de projecten van een Mexicaanse onderneming om een mijn in de buurt te heropenen. In 1998 veroorzaakte de mijn een natuurlijke catastrofe die 30.000 kilogram vis vernietigde en een kostplaatje met zich mee bracht van maar liefst 380 miljoen euro aan herstellingswerken. Volgens Unesco zijn mijnbouw en olie- en gasboringen niet verenigbaar met het statuut van natuurlijk werelderfgoed.

Het Coto Doñana verhaal is helaas niet uniek. Zo zijn ook het Selous natuurpark in Tanzania, het koraalrif in Belize en in Bulgarije het Pirin Nationaal Park in gevaar. Alles samen wordt de helft van 229 belangrijke natuurgebieden in 96 landen bedreigd, ook al wordt hun status erkend als natuurhistorisch erfgoed door de UNESCO. Vandaar dat WWF internationaal campagne voert voor de bescherming van deze gebieden en aandacht vraagt voor de talrijke en onschatbare ecosysteemdiensten die deze gebieden leveren. Meer informatie hierover op https://makeyourmark.panda.org.

Over Coto de Doñana

De Coto de Doñana is een nationaal park, een beschermd gebied onder de Conventie van Ramsar én van Natura 2000 en tenslotte een biosfeerreservaat van het Unesco-werelderfgoed. WWF is al meer dan 50 jaar actief in het park. In 1963 kocht de organisatie 6700 hectare grond, die nu de voornaamste beschermde zone in Spanje is geworden. De Coto de Doñana herbergt meer dan 4000 diersoorten, waaronder vogels die met uitsterven bedreigd zijn en de zeldzaamste katachtige ter wereld: de Iberische lynx (Lynx pardinus).