Reactie op de beschuldigingen van BuzzFeed News

Reactie op de beschuldigingen van BuzzFeed News

Met ontsteltenis hebben we het artikel gelezen dat BuzzFeed heeft gepubliceerd op 4 maart 2019. De Amerikaanse website beschuldigt WWF International ervan paramilitaire milities te financieren in Azië en Afrika. WWF neemt elk van deze bedreigingen bijzonder ernstig. We hebben een onafhankelijk onderzoek aangevraagd om de beschuldigingen te onderzoeken die in de reportage worden geciteerd. WWF International heeft BuzzFeed ook gevraagd om alle verkregen bewijzen te delen.

 

Het werk van WWF steunt op de ondersteuning, het engagement en de betrekking van lokale gemeenschappen bij onze projecten. We hanteren een strikt beleid om ervoor te zorgen dat onze teams en onze partners de rechten en het welzijn van autochtone bevolkingen en lokale gemeenschappen beschermd worden op de locaties waar we actief zijn. Elke inbreuk op dit beleid is onaanvaardbaar. Mocht het onderzoek inbreuken aantonen, dan verbinden we ons ertoe daadkrachtige en snelle maatregelen te nemen.

Aanvullende elementen bij de reactie

Survival heeft zijn klacht ingetrokken

In februari 2016 heeft Survival International een klacht ingediend bij de OESO voor een mogelijke financiële inbreuk op de rechten van de mens in Kameroen door WWF.

Begin 2017 heeft de OESO deze klacht ontvankelijk verklaard. De organisatie heeft een bemiddeling opgezet tussen Survival International en WWF International in de directiekantoren in Bern op 6 en 7 juli 2017.

Sindsdien hebben gesprekken plaatsgevonden en op 5 september 2017 heeft Survival International zijn klacht weer ingetrokken.

Lees het interview van Frederick Kwame Kumah, Directeur Afrika voor WWF hier.

De stroperij van wilde soorten valt onder georganiseerde misdaad

De schatting van de inkomsten uit de handel in wilde soorten, met inbegrip van de grote illegale houthandel en de illegale vishandel, plaatst deze handel op de vierde plaats in de lijst van meest winstgevende transnationale criminele activiteiten, na drugshandel, vervalsingen en mensenhandel.

Stroperij is het resultaat van georganiseerde en gewelddadige criminaliteit. Volgens International Ranger Federation (IRF) hebben 740 natuurwachters het leven gelaten tijdens het uitoefenen van hun functies tussen 2009 en 2017, in het merendeel van de gevallen in Azië en Afrika.

Bron: Artikel 'Journée mondiale des écogardes : à la rencontre d'un de ces héros' 

Natuurwachters zijn geen werknemers van WWF

Natuurwachters zijn agenten van de overheid, die een militaire opleiding hebben ontvangen en die zorgen voor de bescherming van beschermde natuurzones. Ze zijn op geen enkele wijze privémilities of ‘paramilitairen’.

Van 1999 tot 2005 heeft WWF International uitzonderlijk rechtstreeks een twintigtal natuurwachters gefinancierd, maar sinds 2005 verliep deze financiering onrechtstreeks. WWF verkoos fondsen over te maken aan de ministeries waaraan deze natuurwachters verbonden zijn.

Sinds 2009 is elke rechtstreekse of zelfs onrechtstreekse financiering stopgezet. De steun van WWF International neemt sindsdien de vorm aan van ondersteuning van het vermogen van natuurwachters om op het terrein in te grijpen in de strijd tegen stroperij (opleidingen, voedingsrantsoenen, voertuigen en andere uitrustingen, uitgezonderd bewapening).

WWF herbevestigt zijn diepste verbintenis tot het beschermen van de rechten en het welzijn van de lokale bevolkingen. Mochten de aantijgingen van BuzzFeed bewezen worden, dan zou WWF-België met de grootste waakzaamheid opvolgen dat de juiste sancties worden opgelegd.