Nieuw marien ruimtelijk plan

Nieuw marien ruimtelijk plan

In de zomer van 2018 riep WWF op om deel te nemen aan een publieksconsultatie van de overheid over het nieuw marien ruimtelijk plan voor de Noordzee en om meer ruimte te eisen voor de Noordzeenatuur. En jullie reageerden massaal! Op een totaal van 50000 reacties, gaven meer dan 16000 Belgen aan dat ze willen dat er een betere bescherming komt voor de Noordzee. Het nieuw marien ruimtelijk plan treedt nu vrijdag in werking, en het komt deels tegemoet aan onze vraag om meer bescherming. Toch blijven er nog heel wat problemen.  

 

WWF mer du nord noordzee gallery

Waarover gaat het? In het nieuwe plan wordt de oppervlakte aangeduid als natuurgebied (ongeveer 30% van de totale oppervlakte van het Belgisch deel van de Noordzee) lichtjes vergroot door de uitbreiding van het natuurgebied ‘de Vlakte van de Raan’ voor de kust van Knokke-Heist. Helaas blijft de natuurbescherming vooral op papier. De biodiversiteitswaarde van ons stukje Noordzee zit vooral in en op de zeebodem. We moeten er dus voor zorgen dat bodemdieren ongestoord kunnen leven, zodat opnieuw een gezond marien ecosysteem kan ontstaan. Vandaag hebben nog te veel zogenaamde bodemberoerende activiteiten plaats, onder meer zandwinning en visserij.

Dat die activiteiten in 2020 nog altijd kunnen plaatsvinden in natuurgebied, komt door verouderde federale wetgeving, namelijk de Wet Marien Milieu. Deze moet door de nieuwe regering worden aangepast. WWF zal de onderhandelingen rond het aangepaste wetsvoorstel alvast goed opvolgen en jullie op de hoogte houden.

In het nieuw marien ruimtelijk plan wordt ook de ruimte voor offshore windmolenparken verdubbeld. Als alle offshore windmolens samen draaien, zullen ze een totaal van ongeveer 4,4 GW aan hernieuwbare energie opwekken, evenveel als 4 kerncentrales. De bijkomende zones zijn een goede zaak en we rekenen erop dat ze zo snel mogelijk ontwikkeld worden. De zones liggen wel grotendeels in of nabij natuurgebied. Dit is een uitdaging, maar het is niet onmogelijk. Zo mag er in de zones in of nabij natuurgebied enkel ruimte zijn voor windturbines en natuurherstel. De plannen om ook in deze gebieden aquacultuur toe te staan of zonne-energie op te wekken, doen afbreuk aan de belofte van de huidige Minister voor de Noordzee om deze zones zo natuurlijk mogelijk in te richten. Ook hiervoor blijven we de stand van zaken opvolgen!