Naya was niet de laatste wolvin in ons land

Naya was niet de laatste wolvin in ons land

WWF is geschokt om het nieuws te vernemen van de dood van wolvin Naya en haar welpen. Alle aanwijzingen die de Cel Natuurinspectie van Natuur en Bos verzamelde, wijzen in de richting van een georganiseerde actie om Naya en haar welpen om te brengen. Dat is niet meer of minder dan een blamage voor ons land, waar het knokken blijft voor de natuur, ondanks het geleverde werk van de afgelopen decennia. Ter herinnering voor al wie daaraan mocht twijfelen: de wolf is een beschermde diersoort volgens de Europese Habitatrichtlijn.

 

Met wat we nu weten kunnen we met grote waarschijnlijkheid spreken over een doelbewuste actie om de eerste wolvin die na meer dan 100 jaar eindelijk een thuis had gevonden in Vlaanderen, uit de weg te ruimen. En dit ondanks dat Naya al een van de beroemdste inwoonsters van de groene provincie Limburg geworden was, nog voor iemand ze met haar pups had gezien. Vele Limburgers en politici waren terecht trots op het nieuwe wolvenkoppel. Het feit dat een wolvenkoppel zich vestigde in de Limburgse natuurgebieden is een bewijs voor de groene troeven van Limburg. De wolf heeft als hoeksteensoort een belangrijke functie in de ecosystemen en is dus een verrijking voor de Limburgse natuur, maar ook de toeristische sector profiteert ervan. Zo lokte de provincie al meer dan 10000 bezoekers met zijn wolvenexpo.

Wie iets met deze wrede moord op Naya en haar welpen te maken heeft, moeten we ontgoochelen. De wolf populaties in onze buurlanden doen het goed, en we kunnen er van uitgaan dat een nieuw wolvenkoppel niet lang op zich zal laten wachten. Ook August is er nog, dus wie schapen heeft kan zich best niet laten misleiden door een vals veiligheidsgevoel. We moeten voorrang geven aan duurzame oplossingen, zoals preventieve maatregelen. Het Wolf Fencing Team is er om veehouders bij te staan met advies en het plaatsen van ‘wolf-proof’ afsluitingen die een echt veiligheidsgevoel kunnen bieden.

WWF vraagt de volgende maatregelen:

  • Meer middelen voor natuur en handhaving. Natuurinspectiediensten en boswachters leveren goed werk maar zijn sterk onderbemand. Bovendien breidt hun takenpakket als maar uit.
  • In het platform Wolf van de Vlaamse overheid is goed samengewerkt met alle actoren, die de Europees beschermde status van de wolf erkennen. We zien desalniettemin dat dit niet strookt met deze feiten en de vele bedreigingen die door jagers worden geuit. We kijken uit naar een constructieve reactie van de jachtvereniging. WWF hoopt met name dat deze trieste gebeurtenis wordt aangegrepen om zich te bezinnen met hun leden.
  • Blijf inzetten op het vergroten van het draagvlak. Samenleven met de wolf is mogelijk. WWF hoopt dat alle actoren een constructieve dialoog kunnen blijven voeren en dat het publiek, veehouders, jagers, etc. actief worden betrokken in het zoeken naar oplossingen om in harmonie samen te leven met de wolf.