Maryanne, de overlever van de vlammenzee in Australië

Maryanne, de overlever van de vlammenzee in Australië

Maryanne is een van de koala’s die de verschrikkelijke bosbranden heeft overleefd die vorig jaar Australië teisterden. Sindsdien kan ze veilig naar haar bos terugkeren. Vandaag wil WWF dezelfde "happy end" bieden aan andere koala's dankzij "Koalas Forever", een project dat koala's voor uitsterven wil behoeden door hun aantal tegen 2050 te verdubbelen.  

 

Dierenarts Claire Phillips van de RSPCA en koalaverzorgster Trudi Timbs vonden Maryanne in een van de getroffen gebieden.

Koala's blijven gewoonlijk bij hun moeder tot ze twee jaar oud zijn, maar Maryanne was pas twaalf maanden oud en alleen toen onze collega's haar vonden in de buurt van de Wivenhoe Dam, ten westen van Brisbane. Ze was ondervoed, uitgedroogd en had brandwonden op haar benen.

"Het is een wonder dat we haar hebben gevonden. Als ze nog langer alleen was geweest, had ze het niet overleefd," zei Dr. Phillips, die haar verzorgde in het RSPCA Wildlife Hospital, dat door WWF werd gesteund.

Maryanne had veel geluk, ook al lag ze lange tijd in het ziekenhuis vanwege haar verwondingen. De dierenartsen gaven haar een infuus, verlichtten haar pijn en behandelden haar vele brandwonden.

Na een paar dagen op de spoedafdeling, werd Maryanne naar koalaverzorgers Peter Luker en Trudi Timbs gestuurd, waar de jonge koala aanvankelijk apart werd gehouden.

"Daarna werd ze erg aanhankelijk. We konden haar vastnemen, haar pootjes controleren en haar elke dag insmeren met zalf," zei Luker.

Eindelijk vrij   

Na zes maanden verzorging waren Maryannes wonden genezen, groeide haar ontbrekende klauw weer aan en was haar gewicht meer dan verdubbeld van 1,5 kg tot 3,5 kg.

Hierdoor kon Maryanne terugkeren naar de wildernis, dicht bij de plaats waar ze was gevonden. Peter, Trudi, Claire en Darren Grover, hoofd Landscapes and Seascapes van WWF-Australia, waren ter plaatse.

Toen de deur van de kooi openging, klom Maryanne naar de top van een kleine eucalyptusboom en keek neer op de lachende gezichten beneden. Mensen die allemaal een rol speelden in haar herstel.

Binnen enkele minuten toonde ze dat ze zich op haar gemak voelde in haar omgeving: ze strekte zich uit en at bladeren. We hopen dat Maryanne in de komende jaren nakomelingen zal krijgen en zal helpen het gebied opnieuw te bevolken!

Maryanne is een van de vele gelukkige dieren die ondanks de afschuwelijke omstandigheden een "happy end" kreeg. Sinds het begin van de dramatische bosbranden die Australië hebben geteisterd, heeft WWF meer dan 40 organisaties, die zich inzetten voor wilde dieren, geholpen. Maar er is nog steeds een enorme inspanning nodig om de wilde dieren en hun omgeving te helpen herstellen.

« Koalas Forever »: Samen kunnen we de koala voor uitsterven behoeden  

Branden zijn niet de enige oorzaak van de achteruitgang van koala's. Ontbossing, aantasting van de habitats en fragmentatie zorgen dat de soort zich moet terugtrekken in steeds kleinere gebieden. Tegelijkertijd zorgen de gevolgen van de opwarming van de aarde - minder neerslag, hogere temperaturen, minder vochtige grond, vaker voorkomende branden - voor een toenemende druk op koala's, zelfs in beschermde gebieden.  

De branden van 2019-2020 hebben de situatie verslechterd, maar ze hebben ook de aandacht gevestigd op de achteruitgang van de soort en een krachtig en ambitieus reddingsplan aangemoedigd.  

Verdubbeling koalapopulaties tegen 2050    

WWF-Australië heeft een plan ontwikkeld om de trend om te buigen en de koalapopulaties in bepaalde gebieden in New South Wales te herstellen. In samenwerking met partners in het veld richt WWF zich op meer genetisch gezonde populaties in de regio. Het gaat er niet alleen om een overlevingskans te bieden, maar ook om koalapopulaties de kans te geven te gedijen en te groeien in herstelde en veerkrachtige habitats. 

Concreet treedt WWF in het veld met name op om: 

  • Herstel van essentiële corridors in de Noord-Australische kust: over een afstand van 100 km zullen 100.000 bomen worden aangeplant om de verbinding tussen habitats te verbeteren. Door de corridors uit te breiden kunnen koala's en andere diersoorten zich van het ene beboste gebied naar het andere verplaatsen in de gefragmenteerde natuurlandschappen van New South Wales.  
  • Habitats herstellen, zelfs in de moeilijkst bereikbare gebieden, dankzij nieuwe technologieën: WWF gebruikt drones om boomzaden te planten aan de oostkust van Australië. Dankzij deze technologie kunnen bomen weer aangroeien en wordt de leefomgeving van dieren beschermd.  
  • Steun voor de bouw van een netwerk van nieuwe ziekenhuizen voor wilde dieren en koala's, alsook voor de uitbreiding en modernisering van een bestaande koala-kliniek tot een operatiecentrum voor wilde dieren. 
  • Het creëren van nieuwe beschermde gebieden voor koala's 

 

WWF in actie sinds het begin van de branden  

“Koalas forever” maakt deel uit van het ambitieuze "Regenerate Australia"-plan van WWF om de Australische natuur uit de as te doen herrijzen. Naast het plan om koala's te redden, werkt WWF aan het stoppen van het verlies aan biodiversiteit; het beschermen en herstellen van natuurlijke habitats; van Australië een koolstofarme natie maken; en de knapste koppen te mobiliseren om de meest veelbelovende oplossingen te vinden voor de toekomst van Australië.

Jouw gift kan hierbij helpen.