De vaquitabruinvis dreigt in de heel nabije toekomst uit te sterven

De vaquitabruinvis dreigt in de heel nabije toekomst uit te sterven

Mexico moet dringend de visvangst stoppen die de overlevingskansen van de vaquitabruinvis bedreigt, anders zal de diersoort definitief verdwijnen.

 

Onrustwekkende vermindering van de populatie

Er zouden vandaag nog slechts 60 exemplaren leven van de vaquitabruinvis, de kleinste walvisachtige ter wereld die ook wel de Californische bruinvis wordt genoemd, naar de golf waarin hij helemaal bovenaan leeft. Dat is een daling van 40% van de populatie van 2014, en een totale daling van 90% van de populatie in 20 jaar.

De grootste bedreiging vormen de visnetten die hen per ongeluk vangen en waarin ze verdrinken. En dan met name de drijfnetten die gebruikt worden voor de illegale vangst van de Totoaba, een vis die erg gegeerd is in Azië.

Laatste kans

Volgens Omar Vidal, algemeen directeur van WWF-Mexico, ‘moet de overheid de visvangst verbieden in de habitat van de vaquita, in de hoop dat de soort dan opnieuw tekenen van levensvatbaarheid vertoont.’ 

Bovenop deze maatregel moeten Mexico, de Verenigde Staten en China ook samen dringend maatregelen nemen om tegelijkertijd de visvangst, het transport en de consumptie van Totoaba stil te leggen, een diersoort die ook met uitsterven bedreigd wordt.

Uitgaven voor een betere toekomst

Miljoenen dollars zijn uitgegeven om het de lokale vissers mogelijk te maken om van hun viswijze over te stappen naar vismogelijkheden die de vaquita niet schaden. Dit nieuwe materiaal is onontbeerlijk om de vaquita te beschermen, zonder dat de vissersgemeenschappen hun levensmiddelen volledig verliezen op lange termijn.

En morgen dan?

Pas wanneer de vaquitapopulatie een reële demografische opleving kent en de technieken voor intelligente visvangst in gebruik zijn genomen, kunnen we weer hoop koesteren. Maar eer die dag er komt, zullen we nog veel geduld moeten uitoefenen. Een vaquitavrouwtje kan immers slechts om de twee jaar een jong baren.