De mens krijgt 5 gram plastic per week binnen, wat overeenkomt met het gewicht van een creditcard, volgens een WWF-studie.

De mens krijgt 5 gram plastic per week binnen, wat overeenkomt met het gewicht van een creditcard, volgens een WWF-studie.

Uit een nieuwe WWF-studie blijkt dat mensen ongeveer 5 gram plastic per week binnenkrijgen, wat het gewicht van een creditcard is. De studie "Geen plastics in de natuur: evaluatie van plastic opname van Natuur tot de mens", werd uitgevoerd door de Universiteit van Newcastle in Australië. Water, bier, schaaldieren en zout zijn de producten met de grootste hoeveelheden kunststoffen. WWF roept op tot dringende wereldwijde actie om plastic vervuiling te stoppen.

De universiteit van Newcastle is de eerste die meer dan 50 studies over de inname van kunststoffen combineert. De resultaten zijn een belangrijke stap in het begrijpen van de impact van plasticvervuiling op mensen. Deze studie laat zien dat we 2000 microplastic deeltjes per week of 5 gram consumeren. Dit vertegenwoordigt het gewicht van een creditcard.

De grootste bron van plastic inname is afkomstig van flessen water en de waterkraan. In de Verenigde Staten en India zijn er twee keer zoveel sporen van kunststoffen als in Europese wateren. Schaaldieren, bier en zout hebben de hoogste niveaus van kunststoffen in de bestudeerde producten. De bevindingen van het rapport tonen aan dat het probleem van plasticvervuiling een universeel probleem is dat de mens rechtstreeks raakt. Plastic lekkage in onze omgeving en onze voedselketen wordt toegeschreven aan een ontoereikende wereldwijde reactie van overheden.

"Deze resultaten moeten dienen als een wake-up call voor overheden. Kunststoffen vervuilen niet alleen onze oceanen en onze waterwegen, maar ook het zeeleven en het menselijk organisme. Wereldwijde actie is dringend en essentieel om deze crisis het hoofd te bieden," zei Koen Stuyck, woordvoerder van WWF-België.

De studie roept regeringen op een sleutelrol te spelen bij het waarborgen dat de plastic aanvoerlijnen, van fabrikanten tot consumenten, een gemeenschappelijk doel nastreven: het stoppen van plasticvervuiling. WWF roept burgers op om de wereldwijde petitie te steunen waarin wordt opgeroepen tot een juridisch bindend verdrag over vervuiling van plastic in de oceaan. Deze petitie heeft al 660.000 handtekeningen verzameld. Het verdrag zou nationale doelen stellen en transparante rapportagemechanismen die zich zouden uitstrekken tot bedrijven. Bovendien moet het verdrag financiële en technische steun bieden aan landen met lage inkomens om hun capaciteit voor afvalbeheer te versterken.

"Deze studie biedt voor de eerste keer een nauwkeurige berekening van de inname van plastic. Het zal ons helpen om de mogelijke toxicologische risico's voor de mens in de toekomst te bepalen", zegt Dr. Thava Palanisami, onderzoeker en co-hoofd van het project microplastics aan de Universiteit van Newcastle.

Het inslikken van microplastics door mens en dier is slechts één aspect van een veel grotere crisis. Plastic vervuiling vormt een grote bedreiging voor dieren in het wild, vanwege de vernietiging van hun habitat. Plasticverontreiniging heeft ook nadelige economische gevolgen. Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties schat dat de impact ervan op de oceaaneconomie 8 miljard dollar per jaar waard is.