De Masai - Hoe natuurbehoud in Kenia en Tanzania de lokale volkeren centraal stelt

De Masai - Hoe natuurbehoud in Kenia en Tanzania de lokale volkeren centraal stelt

De vooruitgang die we samen hebben geboekt

De Masai leven al generaties lang op de uitgestrekte vlakten van Kenia en Tanzania waar ze traditiegetrouw hun kuddes vee hoeden op het ritme van de seizoenen. Ze leven er in harmonie met de natuur en waken over enkele van de meest spectaculaire natuurlijke gebieden op aarde. Hun voorouderlijke geboortegrond, waar olifanten en leeuwen vrij rondstruinen, wordt doorkruist door de migratieroutes van enorme kuddes zebra's, gnoes en gazellen.

Maar de traditionele levenswijze van de Masai is aan het veranderen. De druk van de beschaving met haar vaak niet-duurzame ontwikkeling, neemt toe. Droogtes en onverwachte milieurampen, uitgelokt door de klimaatverandering, komen steeds vaker voor. Mensen en wilde dieren leven noodgedwongen steeds dichter bij elkaar. Verouderde benaderingen van natuurbescherming, gericht op het uitsluiten van de lokale volkeren uit natuurreservaten, hebben tot conflicten geleid.

In Kenia hebben we samen met onze partners en met lokale gemeenschappen geijverd voor de oprichting van gebieden waar de gemeenschappen op legitieme wijze hun geboortegrond, met inbegrip van de natuurlijke hulpbronnen, zelf beheren. We helpen hen met het duurzaam beheer van leefgebieden en veestapels, en ondersteunen hen bij het uitbreiden van hun bestaansmiddelen, vooral door ecotoerisme.

Met resultaat: het aantal wilde dieren neemt toe, en ook de inkomsten uit het toerisme (situatie voor de wereldwijde gezondheidscrisis). Een mooi voorbeeld dat mens en natuur samen kunnen gedijen, zoals ze eerder al bewezen.

De uitdagingen die we nog moeten aangaan

Inheemse volkeren en lokale gemeenschappen waken over heel wat van 's werelds belangrijkste ecoregio’s. Deze soortenrijke regio’s herbergen ongeveer 40% van de gebieden die nog relatief onaangetast zijn door de mens, waaronder enkele van de meest spectaculaire habitats en wouden die grote hoeveelheden koolstof opslaan.

De bescherming van deze regio’s is essentieel om de biodiversiteitscrisis en de klimaatverandering het hoofd te bieden, en helpt bij het realiseren van onze missie: bouwen aan een wereld waarin mens en natuur samen gedijen met behoud van ieders rijke culturele erfgoed. Toch staan deze regio’s steeds meer onder druk van niet-duurzame landbouw, houtkap, mijnbouw en voorzieningen allerhande.

In te veel gevallen worden de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen om te beslissen over de toekomst van hun voorouderlijke geboortegrond niet erkend. Ze worden bedreigd en belaagd, en hun stem wordt maar al te vaak genegeerd of geminimaliseerd. Ook natuurbeschermingsinitiatieven hebben soms geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen voor gemeenschappen.

Wij zijn van mening dat natuurbehoud en mensenrechten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wereldwijd werken we nauw samen met inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, opdat ze hun land duurzaam kunnen beheren. Maar ook om hun stem te laten horen en hun rechten te laten erkennen. We zijn ons ervan bewust dat er nog veel uitdagingen te overwinnen zijn.

Samen kunnen we het verschil maken

40%
40% van de gebieden die nog relatief onaangetast zijn door de mens worden beschermd door inheemse volkeren of lokale gemeenschappen