De lucratieve en schadelijke handel in exotische huisdieren in Europa

De lucratieve en schadelijke handel in exotische huisdieren in Europa

De verkoop van exotische huisdieren is streng gereguleerd in Europa. Toch komen veel dieren illegaal binnen in het continent. Dat heeft dramatische gevolgen voor onze economie, onze gezondheid en ons milieu. WWF en TRAFFIC willen daar verandering in brengen en lanceren een informatieplatform over de geldende regels in Europa. Het doel? Burgers in staat stellen niet langer onbewust deel te nemen aan deze rampzalige handel. 

Heb jij een huisdier? Dan hoor je bij bijna de helft van alle Europeanen. Helaas blijft het niet altijd bij honden, katten of konijnen. De Europese Unie (EU) is ook een belangrijke markt voor de verkoop van exotische huisdieren, zoals reptielen, vogels en vissen (baardagamen, papegaaien, tropische vissen). 

Wist je dat er strenge regelgeving van de EU bestaat voor de handel van exotische huisdieren? Toch is Europa een centrum voor wijdverspreide illegale handel. En onbewust nemen veel eigenaren van exotische dieren deel aan deze handel omdat ze niet op de hoogte zijn van de geldende regels. 

De wet kennen is noodzakelijk om illegale dierenhandel tegen te gaan 

Een dier adopteren is nooit een kleinigheid, en al zeker niet als het gaat om een exotisch dier. Denk je er aan om een exotisch dier te adopteren? Dan is het essentieel om de regels te (her)kennen en te volgen. 

Het gaat niet alleen om verantwoord eigenaarschap, het gaat om het maken van weloverwogen keuzes. Zo bescherm je je tegen de risico's die gepaard gaan met het kopen van exotische dieren, zoals de gevaren voor de natuur, onze gezondheid en economie, maar ook het risico dat je de wet overtreedt. 

Wees dus waakzaam. Ondanks dat veel exotische dieren legaal verhandeld worden, blijft de consumentenmarkt in de EU een belangrijk doelwit voor handelaren die de wet willen omzeilen. Die gebruiken online handelsplatformen, sociale media, beurzen en dierenwinkels om toegang te krijgen tot consumenten die onbewust een illegaal dier zouden kopen. Kennis van de regels is noodzakelijk om te voorkomen dat je bijdraagt aan de handel in wilde dieren. 

Risico's voor onze planeet en onze toekomst 

De illegale handel in wilde dieren en planten genereert jaarlijks miljarden euro's voor de handelaren. Het draagt bij aan de achteruitgang van de biodiversiteit, heeft een negatieve invloed op het levensonderhoud en bedreigt de veiligheid van het land van herkomst. 

De handel in wilde dieren brengt ook wereldwijde gezondheidsrisico's met zich mee. De dieren ondergaan geen veterinaire controles. Daarbij vormt deze handel een bedreiging voor de Europese natuur door invasieve soorten te introduceren die bestaande ecosystemen bedreigen. 

illegale handel in wilde dieren

Enkele recente casestudies 

Tussen 2018 en 2021 werden in de EU jaarlijks meer dan 3.000 levende vogels, reptielen en amfibieën in beslag genomen. De meeste waren bestemd voor de illegale handel in exotische dieren. 

In 2022 monitorden TRAFFIC, WWF en IFAW gedurende meerdere weken online platforms en sociale media in vijf EU-landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje). In totaal werden 71 interessante gevallen, met in totaal 508 specimens die zijn opgenomen in CITES-bijlagen I of II, en 34 specimens van zangvogelsoorten die niet in CITES-bijlagen zijn opgenomen, voor verder onderzoek doorgegeven aan de lokale wetshandhavingsautoriteiten. De meeste van deze online advertenties waren verbonden aan de handel in exotische dieren. 

Een laatste case: in 2022 coördineerde EUROPOL, met de steun van TRAFFIC, WWF en de Spaanse Guardia Civil, een Europese cyberpatrouille-operatie om online handelaren in exotische dieren te identificeren. 61 personen en bedrijven zijn grondig onderzocht, wat resulteerde in ten minste 84 inbeslagnames van wilde dieren en tot nu toe twee arrestaties. 20 EU-lidstaten namen deel aan deze operatie, en zes Latijns-Amerikaanse landen, met als doel deze misdaad samen te bestrijden. 

Samen zijn we sterker om deze misdaad, die de planeet en haar bewoners bedreigt, te bestrijden. Praat met de mensen om je heen en ontdek de regelgeving!   

Ontdek het informatieplatform over exotische huisdieren. 

Over het UNITE-project  
Het UNITE-project bundelt de inspanningen van wetshandhavingsautoriteiten, NGO's, EU- en internationale agentschappen en de financiële en particuliere sector om natuurcriminaliteit te bestrijden. Het is bedoeld om criminele netwerken die betrokken zijn bij de handel in afvalstoffen of bedreigde diersoorten, waaronder de illegale houthandel, in en via de EU te neutraliseren en het gegenereerde vermogen door deze illegale activiteiten terug te vorderen. 

Disclaimer  
Deze campagne werd gefinancierd door het EU-fonds voor interne veiligheid - Politie. Voor de inhoud van dit artikel zijn uitsluitend de auteurs verantwoordelijk. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.