De Europese Unie vraagt meer inspanningen van België in de strijd tegen illegaal hout – reactie van WWF-België

De Europese Unie vraagt meer inspanningen van België in de strijd tegen illegaal hout – reactie van WWF-België

Deze maand kreeg België van de Europese Commissie te horen dat het in gebreke is gebleven bij het toepassen van de Europese Houtverordening (EUTR) – dit is een richtlijn die illegaal hout op de Europese markt verbiedt. Een klacht van Greenpeace hekelde het uitblijven van regelmatige controles van de houtimporteurs door de Belgische autoriteiten. De autoriteiten hebben nu twee maanden om met een plan te komen dat een geloofwaardige uitvoering van de EUTR-wetgeving in België kan garanderen.

 

De illegale exploitatie van bossen is een misdaad tegen het milieu, het verhindert bosrijke ecosystemen om hun biodiversiteit te behouden en een belangrijke rol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Bovendien ontneemt het inwoners en landen hun inkomen en wakkert daarbij ook corruptie en conflicten aan. We schatten dat tussen de 10 en 30% van het verkochte hout in de wereld illegaal is. België is de 6e importeur van hout buiten Europa en importeert hout van staten die kwetsbaar zijn en met interne conflicten kampen, er is dus veel risico dat illegaal hout de Belgische markt binnen komt.

De autoriteiten zijn verplicht te controleren of importeurs bossen met een hoog risico op illegaliteit vermijden. Vanaf de inwerkingstelling van de wet 4 jaar geleden zijn slechts 19 controles uitgevoerd door de Belgische autoriteiten. In diezelfde periode hebben de Duitse autoriteiten meer dan 350 controles uitgevoerd. De Nederlanders controleerden 150 maal tussen 2014 en 2016. De zwakke controle op de wettelijkheid van het geïmporteerde hout in ons land stimuleert de markt in exportlanden niet, met name in Kameroen waar België de grootste afnemer van Europa is.

Grote verwachtingen voor het versterkte inspecteursteam

Dankzij het pleidooi van WWF en Greenpeace in de afgelopen jaren heeft het Ministerie van Milieu een budget vrijgemaakt om een extra inspecteur aan te werven om geïmporteerd hout te controleren. Zijn komst versterkt de slechts 0,5 voltijdse baan die hieraan tot nog toe gewijd was. Als je kijkt naar de grote hoeveelheid geïmporteerd hout is 1,5 persoon nog steeds erg beperkt (Nederland beschikt over drie voltijdse banen voor een licht hogere import). Niettemin moeten deze inspecteurs de controle op de import van hout met een hoog risico verbeteren, vooral als ze beschikken over een budget dat hen toelaat diepgaandere analyses te maken op de herkomst van het hout. WWF-België zal de ontwikkelingen van nabij volgen en staat klaar om met de autoriteiten en de privésector samen te werken om een eind te maken aan de import van illegaal hout in België door innovatieve oplossingen om zo het beheer van verantwoordelijke bossen in de verschillende landen te stimuleren.

Zowel op het Belgische als op het Europese niveau volgt WWF de uitvoering van het houtreglement en bepleit een uitbreiding van het aantal producten dat onder de richtlijn valt. Aan de andere kant moedigen wij de gebruikers en de sector aan om te kiezen voor verantwoord gecertificeerde houtproducten. In de hout exporterende landen spant WWF zich in om bosbeleid en het verantwoordelijk bosbeheer te ondersteunen. WWF is van mening dat een verantwoordelijke bosexploitatie van groot belang is om de biodiversiteit te handhaven, wat voor een duurzame economische groei zorgt voor landen en gemeenschappen die hiervan afhankelijk zijn.