Belgische gerecht begrijpt ernst van illegale handel in bedreigde soorten en stelt voorbeeldvonnis

Belgische gerecht begrijpt ernst van illegale handel in bedreigde soorten en stelt voorbeeldvonnis

De correctionele rechtbank in Brussel veroordeelde vandaag 3 Chinese smokkelaars tot 15 maanden cel waarvan de helft met uitstel. Ze waren in Zaventem betrapt met meer dan 2000 gedroogde zeepaardjes en ook nog enkele stukken ivoor. De arrestatie toont aan dat de illegale handel in wilde dieren en planten in België geen ver-van-mijn-bed-show is. Met de effectieve veroordeling bewijst de rechtbank dat ze deze criminele feiten serieus neemt conform de wetgeving. Volgens WWF is er echter nog veel werk aan de winkel op vlak van handhaving van de wetgeving om het wereldwijde probleem met succes aan te pakken in België, dat een belangrijk transit knooppunt alsook een eindbestemming is. WWF roept de overheid en andere betrokken instanties dan ook op om meer prioriteit te geven aan dit thema.

 

De internationale handel in wilde dieren en planten is een lucratieve industrie, die geschat wordt op meerdere miljarden euro per jaar. Door gebrek aan handhaving van de regelgeving bedreigt het echter in toenemende mate de biodiversiteit. Deze illegale handel is de vierde grootste criminele activiteit na drugs-, namaak- en mensenhandel. Georganiseerde criminele netwerken hebben deze groeiende markt geprofessionaliseerd door de hoge winstmarges en het relatief lage risico. De vaak hieraan verbonden corruptie en geweld werken door op alle niveaus in de handelsketen. Het is dus in het belang van overheden om dit probleem streng aan te pakken.

Meer dan 10.000 stuks in de maand mei

De illegale handel is niet enkel een probleem dat in de landen van herkomst en bestemming aangepakt moet worden. Ook dichter bij huis zijn maatregelen nodig. Wekelijks worden er in België ivoor, souvenirs van krokodillenleer en gedroogde zeepaardjes in beslag genomen uit transit bagage van Afrika naar China. Daarnaast zijn er ook inbeslagnames van planten en traditionele Chinese medicijnen met tijgeringrediënten. Dit blijkt uit gegevens van CITES, de conventie die de internationale handel in bedreigde wilde dieren en planten wereldwijd regelt en die België in 1984 geratificeerd heeft. Alleen al in de maand mei heeft de douane in totaal 90 kg zeepaardjes (meer dan 10.000 stuks) in beslag genomen. Dit is nog maar het topje van de ijsberg, want de inbeslagnames zouden minder dan 10% bedragen van wat in totaal illegaal verhandeld wordt.

WWF roept de overheid en andere betrokken instanties dan ook op om meer prioriteit te geven aan dit thema door:

  1. De illegale handel formeel als prioriteit te erkennen op federaal niveau binnen de centrale politiedienst voor bestrijding van georganiseerde criminaliteit
  2. Meer middelen en mankracht vrij te maken voor centrale, geïntegreerde coördinatie en controle op belangrijke lucht- en scheepshavens (Zaventem, Luik en Antwerpen);
  3. Genoeg training te voorzien voor de controleagentschappen en de gerechtelijke diensten om up to date te blijven met de markt evoluties
  4. Strenge veroordeling van al de daders om een duidelijk voorbeeld te stellen;
  5. Open communicatie om een grotere bewustwording te creëren.

Ook andere Europese landen worden in toenemende mate geconfronteerd met de illegale handel in wilde dieren en planten op hun grondgebied. Dit maakt een geïntegreerde aanpak op grotere schaal dus noodzakelijk. WWF’s partnerorganisatie TRAFFIC, die de handel van wilde dieren en planten monitort, heeft daartoe in 2005 EU TWIX opgericht, in samenwerking met de Belgische Federale Politie, CITES Cel (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) en Douane, om informatie-uitwisseling tussen Europese agentschappen verantwoordelijk voor de aanpassing van de CITES wet te vereenvoudigen.

Sofie Ruysschaert, expert soorten bij WWF: “De Europese Raad besliste op 12 mei jongstleden nog om van de strijd tegen stroperij en handel in bedreigde diersoorten een prioriteit te maken voor de volgende vier jaren. Vorig jaar stelde de Europese Commissie ook al een actieplan op, dat focust op strengere handhaving van de regelgeving, betere samenwerking en effectievere preventie. Europa roept de lidstaten zo op om effectievere maatregelen te nemen en prioriteit aan dit thema te geven. België, en met name de bevoegde ministeries en instanties, kunnen hier niet achterop blijven en moeten een voortrekkersrol spelen door de vijf hogergenoemde punten in praktijk te brengen.”

Noot :

Zeepaardjes zijn bedreigde diersoorten (appendix II op de CITES lijst van bedreigde soorten) en mogen niet verhandeld worden zonder toelating. In voornamelijk Azië worden ze gebruikt in medicijnen, voedingsmiddelen en souvenirs; de toenemende vraag doet de diertjes wereldwijd de das om.