Bekende biologe Roseline C. Beudels-Jamar wordt nieuwe voorzitter van WWF in België

Bekende biologe Roseline C. Beudels-Jamar wordt nieuwe voorzitter van WWF in België

Brussel, 8 februari 2017 – WWF-België is blij om de verkiezing aan te kondigen van doctor Roseline C. Beudels-Jamar als de nieuwe voorzitter van WWF in België.

 

dr. Beudels-Jamar is hoofd van de afdeling Conservatiebiologie van het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen in Brussel en een vooraanstaand biologe met uitgebreide ervaring op het terrein. Haar mandaat startte op het einde van een bijzonder vruchtbaar decennium voor WWF in België, onder leiding van Ronald Biegs.


Tien jaar geleden bevond WWF-België zich in een financieel heel andere positie dan vandaag. Het beschikte ook over een relatief kleine achterban, die de organisatie te weinig hefbomen bood om zijn eigen terreinprojecten voor uit te helpen. Onder het voorzitterschap van Ronald Biegs werden ambitieuze doelen gesteld en verstrekkende maatregelen genomen, zowel financieel als qua positionering. Onder zijn leiding groeide het ledenaantal voortdurend tot het de kaap van 100 000 bereikte in 2016. De financiële situatie verbeterde aanzienlijk, tot een gezond inkomen van 23 miljoen vorig jaar. De voorzitter zorgde er ook voor dat een hoger percentage van het totale inkomen direct naar conservatie ging (76% vorig jaar).

Toen deze kritische mijlpalen bereikt werden in 2016, besliste de Raad van Bestuur dat het tijd was om het voorzitterschap te openen voor een nieuwe persoon, bij voorkeur een wetenschapper, met de bedoeling om te focussen op wat echt belangrijk is voor WWF: bescherming van bedreigde soorten en hun habitat. De raad startte het proces om een nieuwe voorzitter te selecteren, wat leidde tot de verkiezing van Roseline C. Beudels-Jamar. WWF is Ronald Biegs heel dankbaar voor zijn grote bijdrage.

In 2016 vierde WWF-België zijn 50e verjaardag. Tijdens de lange periode van zijn bestaan ondersteunde WWF vele projecten in eigen land, zoals het Zwin, de ‘marais de la Haute Semois’ en het project ‘Meuse International’. Vandaag ondersteunt WWF-België conservatieprojecten in sommige van de belangrijkste ecoregio’s in de wereld: de Democratische Republiek Congo (DRC), de Karpaten, de laaglandbossen in Ecuador, de Mekongregio in Cambodja en het Arctische programma van WWF-International. WWF is nu een van de grootste natuurorganisaties in ons land, met bijna 104 000 steungevers, en een belangrijke partner in de milieubeweging die mee de ecologische agenda vooruitduwt. En tenslotte heeft WWF steeds zijn educatieve rol zeer ter harte genomen. Vele duizenden schoolkinderen hebben in de loop der jaren via educatieve programma’s van WWF geleerd over de wonderen van de natuur. Daarbij konden ze zich een ecologisch bewustzijn eigen maken, wat we absoluut nodig hebben om de uitdagingen waar deze planeet voorstaat aan te pakken.

Visie voor de toekomst: ‘Nature needs half’

Roseline C. Beudels-Jamar de Bolsée startte als de nieuwe voorzitter van de Raad van bestuur van WWF op 1 januari 2017. Ze is een conservatiebiologe met 38 jaar ervaring in verschillende landen zoals Indonesië, Rwanda, Thailand, India, Nepal, de DRCen de Comoren. In al deze landen was ze betrokken bij projecten die gecoördineerd of betaald werden voor internationale organisaties zoals WWF, FAO, UNDP en de EU. Ze is eveneens lid van de Raad van Bestuur van WWF-International. Natuurbescherming is de pijler waarrond ze haar leven bouwde.

De visie van Roseline op natuurbescherming is om oplossingen te zoeken voor de uitstervingsgolf waar we vandaag mee geconfronteerd worden: “We moeten alles doen wat in onze macht ligt om het bestaande netwerk van beschermde gebieden te behouden en verder uit te breiden, zowel op het land als in zee. Deze zijn bolwerken van natuurconservatie. Ik onderschrijf volledig de principes van de ‘Nature needs half’-beweging . Als WWF hebben we de verantwoordelijkheid om de aandacht van de wereld te richten op de massa-extinctie die vandaag bezig is en te streven naar nul-extinctie. Maar conservatie is vooral een daad van hoop en dat moet het ook blijven. Als we niet al die visionaire en hardwerkende voorgangers gehad zouden hebben die sinds het einde van de 19e eeuw strijden voor de bescherming van de natuur, dan zouden we wellicht helemaal geen beschermde gebieden gekend hebben en dan hadden we nog veel meer soorten verloren. Zonder hun toewijding leefden we nu in een wereld zonder walvissen, tijgers of neushoorns. Actievoeren voor natuurbescherming betekent vaak dat je pas resultaten boekt in een verre toekomst, terwijl je blijft hopen dat de mensheid ooit wat wijzer zal worden. Natuurbescherming werkt, we hebben er alleen nog veel meer van nodig.”

Wie is Roseline C. Beudels-Jamar

Ze werd geboren en groeide op in Congo (DRC), waar ze het grootste deel van haar pre-universitaire opleiding volbracht. Vanaf haar kindertijd, doorgebracht in het zuiden van Congo, koesterde Roseline een diepe liefde voor natuur en fauna. Haar educatieve loopbaan toont die inzet voor de natuur duidelijk aan: ze studeerde af in alle mogelijke niveaus van de biologische wetenschappen, met een doctoraat aan de Leuvense universiteit in eigen land.

Vandaag is ze betrokken bij verschillende natuurbehoudsorganisaties als actief raadslid, zoals het ‘Sahara Conservation Fund’ of ‘Noé Conservation’. Ze is ook lid van IUCN. Recent kreeg ze ook een plaats in de raad van bestuur van WWF-International. Ze is eveneens de Belgische raadsvrouw bij de wetenschappelijke raad van de VN-organisatie ‘Convention on Migratory Species’. Ze was deel van verschillende andere comités en raden zoals De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij, en de Hoge Raad voor natuurbescherming van de Waalse regio.


Meer informatie over de projecten van WWF België: https://www.wwf.be/nl/onze-projecten/