Aziatische hausse in infrastructuur kan einde van de weg betekenen voor de tijger

Aziatische hausse in infrastructuur kan einde van de weg betekenen voor de tijger

Na jaren van achteruitgang, kent het aantal tijgers eindelijk een lichte verbetering (3.890 tegenover 3.200 in 2010) en dit dankzij belangrijke conservatie inspanningen overal in Azië.  Toch blijft de soort ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Met een rapport dat uitkomt halfweg de mondiale campagne om het aantal in het wild levende tijgers te verdubbelen, legt WWF de vinger op de zere plek van alle Aziatische conservatie-inspanningen, namelijk de koortsachtige groei in infrastructuurwerken. Die hangt als een zwaard van Damocles boven het leven van de grootste Aziatische predator.

 

In het rapport ‘The Road Ahead: Protecting Tigers from Asia’s Infrastructure Development Boom’ legt WWF echter de vinger op de achilleshiel van alle Aziatische conservatie-inspanningen voor de tijger: Ongeveer 11.000 kilometer aan wegen en spoorwegen worden gepland, samen met vele nieuwe kanalen, olie- en gaspijpleidingen en uitbreidingen van het stroomnet. Alles samen gaat het over 8 biljoen dollar aan investeringen in infrastructuur over heel het continent van 2012 tot 2020. Infrastructuur die door alle mogelijke Tijgergebieden zal snijden, waardoor fragmentatie van hun habitat, stroperij en conflicten met lokale bewoners dramatisch zullen stijgen.

Ontwikkeling & conservatie kunnen samengaan in Azië

“De mondiale inspanning om het aantal tijgers in het wild te verdubbelen, heeft de tijgerconservatie omgevormd en heeft de soort een reële kans gegeven om te overleven. Maar de omvang van geplande infrastructuurwerken in Azië kan alle recente verwezenlijkingen én de hoop op een betere toekomst voor de tijgers tenietdoen,” zegt Mike Baltzer, Hoofd van het ‘Tiger Alive Initiative’ van WWF. “Infrastructuurwerken zijn essentieel voor ontwikkeling in Azië. Maar we moeten ervoor zorgen dat die ontwikkeling duurzaam is en niet ten koste gaat van tijgers en hun leefgebieden.”

Het rapport kom uit op de verjaardag van de ‘Tijgertop’ die in 2010 plaatsvond in Sint-Petersburg, Rusland. Daar verbonden de leiders en vertegenwoordigers van alle 13 tijgerlanden er zich toe om de doelstelling van de Tx2-campagne te halen en zo het aantal tijgers in het wild te verdubbelen tegen 2022. We zijn nu halfweg die wereldwijde campagne. Op het moment van de top waren er maar 3200 tijgers meer in het wild. Een eeuw geleden waren er dat nog 100 000. De voorbije zes jaar heeft de tijgerpopulatie tekenen gegeven van herstel in een aantal kritieke leefgebieden en landen. Dat is het resultaat van beter beheer van beschermde regio’s, regionale steun voor de nultolerantie tegenover stroperij, sterk verbeterde controlecapaciteit en grotere inspanningen om illegale handel in tijgeronderdelen aan te pakken.

Met dit rapport in de hand roept WWF nu tijgerlanden op om de bescherming van tijgers en hun leefomgeving op te nemen in de ontwerpfase van alle infrastructuurplannen. Ze moeten kritieke tijger habitats identificeren en moeten er infrastructuurwerken verbieden in de toekomst. Tegelijk moeten ze ook corridors beschermen die essentieel zijn voor de verplaatsing van tijgers. Overheden moeten ook milieubeschermingsmechanismen versterken en handhaven. Daarnaast moeten ze ook habitatherstel, richtlijnen in verband met nultolerantie op stroperij en het monitoren van wilde dieren integreren in planning van infrastructuur- en bouwwerken.

“Tijgers maken deel uit van het cultureel erfgoed van Azië en van ons gemeenschappelijk werelderfgoed. Ze vertegenwoordigen grote natuurlijke habitats die kritiek zijn voor het welzijn van miljoenen mensen in Azië”, zegt Koen Stuyck. “Overheden moeten tijgers en de gezondheid van hun leefgebieden nu gebruiken als een belangrijke indicator voor de kwaliteit van hun economische en ontwikkelingsplannen, anders zullen alle conservatie inspanningen van de laatste jaren voor niets geweest zijn. Aan de positieve kant, als ze de aanbevelingen volgen, zullen hun bevolking en de tijgers er de vruchten van plukken.”

WWF werkt actief mee aan de mondiale doelstelling Tx2, die het aantal in het wild levende tijgers wil verdubbelen. In april 2015 voerde WWF nog een opgemerkte campagne “Uitstervende families redden een uitstervende familie” in ons land om mensen te sensibiliseren voor het lot van de tijger. Met het opgehaalde geld steunde WWF België twee grote projecten in Azië. Het eerste, in Thailand en Myanmar, gaat over de bescherming van het Dawna en Tenasserim gebergte, waar 90% van de tijgers in de Mekong delta leven. Het tweede is een re-introductieproject op de Oosterse vlakte in Cambodja, waar tijgers in 2007 verdwenen. 

Meer informatie en cijfers:

Vandaag zijn er naar schatting 3890 tijgers in het wild. De aantallen nemen toe in India, Rusland, Nepal en Bhutan. Toch blijft de situatie precair. Dit jaar zijn in India al 76 tijgers slachtoffer geworden van stroperij. China, Myanmar, Thailand en Maleisië, samen goed voor minder dan 500 tijgers, zouden de komende tien jaar hun populaties volledig kunnen verliezen, zeker als slecht uitgewerkte infrastructuurplannen groen licht krijgen.