Australië: het eerste goede nieuws voor koala’s en rotskangoeroes

Australië: het eerste goede nieuws voor koala’s en rotskangoeroes

De eerste koala’s die na de bosbranden van 2019 verzorgd werden aan hun brandwonden konden vrijgelaten worden in het wild. Daarnaast kregen zeldzame kangoeroes hulp uit onverwachte hoek. 

 

Eindelijk goed nieuws! Verschillende koala’s die gewond raakten bij de bosbranden in Australië werden terug vrijgelaten in het wild. De buideldieren werden behandeld in het enige ziekenhuis ter wereld dat volledig aan koala’s gewijd is: het Port Macquarie Koala Hospital in New South Wales, ongeveer 380 km ten noorden van Sydney. Dit ziekenhuis is een partner van WWF en dankzij uw donaties hebben we deze acties kunnen financieren. 

WWF australie03

Welgekomen regen  

Het gebied werd zwaar beschadigd door de aanhoudende branden, maar omdat het nadien meer regende dan verwacht werd het mogelijk om de dieren terug vrij te laten. De koala’s worden geherintroduceerd in het natuurreservaat Innes Lake dat aan de kust van de Tasmanzee gelegen is. Zesentwintig koala’s keerden terug naar hun leefgebied tijdens deze eerste herintroductie. Ziekenhuismedewerkers selecteerden zorgvuldig een mix van verschillende leeftijden en geslachten zodat deze eerste herintroductie kan uitgroeien tot een succesvolle, evenwichtige gemeenschap. Ze hopen dat de koala’s zich nu zullen voortplanten en de populatie in het wild opnieuw kan aangroeien. 

WWF australie02

In het totaal behandelde het Port Macquarie Koala Hospital 49 koala’s die gered werden uit verbrande gebieden in die regio èn daarbuiten. Alleen al in de staat New South Wales, de staat die het hardst getroffen werd door de bosbranden, is de populatie koala’s met 80 tot 85% afgenomen, volgens eerste onderzoeken. 

De kwaststaartrotskangoeroe krijgt steun uit onverwachte hoek: de lucht!  

Een weinig bekende soort die ook hard geraakt werd door de bosbranden en droogte is de kwaststaartrotskangoeroe. Deze kleine kangoeroes leven in zuidoost-Australië en waren voor de branden al een bedreigde soort. De megabrand die door de Blue Mountains (in de buurt van de hoofdstad Sydney) woedde heeft kritieke delen van hun habitat aangetast waardoor het vinden van voldoende voedsel en water een grote uitdaging werd voor de resterende kwaststaartrotskangoeroes.

Het regent wortels 

Dankzij de vele donaties en de inspanningen van WWF en andere organisaties kon er in het kader van het ‘Saving Our Species’-programma voedsel gebracht worden naar de habitat van deze rotskangoeroes. Duizenden kilo’s zoete aardappels en wortels werden per helikopter gedropt in het leefgebied van verschillende kolonies om hen meer kans op overleven te bieden.  

WWF australie01

Trent Forge, project officer van het Saving Our Species-programma, zegt: 'Naar schatting 80% van hun habitat werd vernietigd door de bosbranden. Voedsel droppen is essentieel om te tijd te overbruggen tussen de branden en het moment wanneer voedsel weer kan terug groeien op de aangetaste gronden.

Extra hoop op overleven  

Hoewel Australië jaarlijks bosbranden meemaakt, hoort voedsel droppen niet tot de standaard acties die genomen worden om de natuur te herstellen”, zegt Jennifer Ford van WWF-Australië. “De omvang van deze branden en de gigantische steun die ze op de been hebben gebracht, zorgen ervoor dat we dit keer bedreigde soorten beter kunnen voorzien van voedsel. Dat er overlevende rotskangoeroes zijn is alvast reden tot hoop en we geloven dat we deze bedreigde diersoort van uitsterven kunnen redden.”  

Wij willen iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt door onze campagne te steunen. Dit is jullie werk.  

WWF australie05