Amazonewoud: de hulp komt op gang, de noden blijven groot

Amazonewoud: de hulp komt op gang, de noden blijven groot

Op 22 augustus stelde WWF-België een noodfonds in tegen de bosbranden in het Amazonewoud. Dankzij uw betrokkenheid hebben wij al eerste noodhulp op het terrein kunnen bieden.

 

Wij hebben uw giften overgemaakt naar Bolivia, waar sinds begin 2019 al 1,8 miljoen hectare bos in de vlammen zijn opgegaan. Op die manier hebben wij al logistieke en technische steun kunnen bieden aan de bewoners van de beschermde natuurparken van Tucabaca, Otuquis en San Matías. Dankzij de steun van de donateurs aan het noodfonds konden wij materiaal sturen om de branden te bestrijden en drones om de vuurhaarden in het gebied beter in kaart te brengen. Daarnaast hebben we de plaatselijke bevolking en de natuurwachters ook brandwerende pakken en helmen en EHBO-kits kunnen bezorgen. Bovendien konden we ook zorgen voor drinkwater, eten en huurwagens (om zich sneller te kunnen verplaatsen). En tot slot heeft WWF een vormingsprogramma opgezet om de boswachters te leren hoe ze op doeltreffende wijze de branden in de natuur kunnen bestrijden.

WWF incendie amazonie amazone brand 02

Maar dat zijn niet de enige noden en er is echt nog altijd dringende hulp nodig in Bolivia en ook in de aangrenzende regio’s in Brazilië en Paraguay, waar de bevolking ook te kampen heeft met branden die voort blijven woeden. De droge hete winden blijven het vuur aanwakkeren. Er valt dus nog een sterke toename van het aantal branden te verwachten in de maand september. En daarom hebben wij nog altijd dringend uw steun nodig om deze catastrofe tegen te gaan, dag na dag massale hulp te bieden en zoveel mogelijk te redden wat er nog te redden valt.

Want elke brandweerman die u van een uitrusting voorziet, elk waterreservoir dat dankzij u kan worden gevuld, elke maaltijd die u aanbiedt aan de getroffen families, maakt ter plaatse een groot verschil. Blijf mee voort het verschil maken!

PS: Wist je dat je 45% van je giften aan WWF in mindering kunt brengen van je belastingen als ze samen op het einde van het jaar minstens € 40 bedragen? Zo kost € 40 je in werkelijkheid slechts € 22 en € 100 eigenlijk € 55.

WWF incendie amazonie amazone brand 01

Als het vuur onder controle is, zullen wij onze inspanningen richten op het herstel van de gebieden die door de vlammen zijn vernield.

Alvast bedankt voor dit gebaar dat zo broodnodig is voor onze planeet!

help de Amazone